Beleggingsresultaten derde kwartaal 2023

Kwartaal 3 2023

Beleggingsresultaten derde kwartaal 2023

In ons onderzoek van 2021 liet u ons weten dat u graag meer informatie wilt lezen over het beleggingsbeleid van ons pensioenfonds. We hebben een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Op deze pagina leest u elke drie maanden een verslag van voorzitter Berry Debrauwer over de beleggingsresultaten van het afgelopen drie maanden. Hij gaat onder andere in op de financiële resultaten op basis van de ontwikkelingen op de effectenbeurzen en/of een bijzonder onderwerp op beleggingsgebied.

Negatief beleggingsresultaat en goede financiële positie

In de maanden juli, augustus en september haalden we een negatief beleggingsresultaat. Dit heeft te maken met de sterk gestegen rente. En daarmee is meteen de brug te slaan naar het goede nieuws. Een stijgende rente is namelijk goed voor de actuele dekkingsgraad. Die stijgt door de hogere rente. De actuele dekkingsgraad per 30 september 2023 was 138,5%. Eind juni was deze graadmeter voor de financiële positie van het pensioenfonds 134,1%.

De rol van de rente

Een stijgende rente zorgt voor minder waarde van de beleggingsportefeuille. Een stijgende rente is dus niet goed voor de beleggingen. Aan de andere kant hebben we door die stijgende rente minder voorzieningen nodig. De voorzieningen is onder ander het geld dat we nodig hebben voor de pensioenbetalingen van nu en in de toekomst (de contante waarde van uw pensioen). Als de voorzieningen harder dalen dan de beleggingsportefeuille, dan is dit positief voor de actuele dekkingsgraad. Dit komt omdat we het renterisico niet helemaal afdekken. In eerdere columns leest u meer over het afdekken van het renterisico.

Niet minder pensioen door minder voorzieningen

Ik hoop dat u er niet van schrikt dat de voorzieningen (het geld waarmee we de pensioenen van nu en in de toekomst betalen) zijn gedaald. U krijgt daardoor niet minder pensioen. Alleen uw toekomstige aanspraken zijn tegen het hoge rentepercentage van nu teruggerekend. Moeilijke onderwerpen allemaal, waar de Wet toekomst pensioenen voor een belangrijk deel een einde aan maakt.

Wet toekomst pensioenen: de sociale partners zijn nog in gesprek

Het is nog niet duidelijk of Pensura over gaat naar het nieuwe pensioenstelsel. Misschien blijft de pensioenregeling van nu wel in het pensioenstelsel waarin deze nu zit. De werkgever, de ondernemingsraad en het pensioenfonds zijn nog in overleg wat de beste keuze is. We kijken daarbij wat het beste is voor alle partijen, ook voor u als deelnemer. Daarnaast onderzoeken we ook andere opties nauwkeurig

Verhoging pensioen misschien mogelijk

Onder de kop ‘Niet minder pensioen door minder voorzieningen’ bespraken we de (contante) waarde van uw aanspraken (de voorzieningen). Daarmee is ook de link te leggen naar de verwachting om de pensioenen te verhogen. De prijsstijging ligt momenteel flink lager dan vorig jaar rond deze tijd. Nu zit de prijsstijging zelfs dichtbij de 0%. Daarnaast is de hoogte van de beleidsdekkingsgraad belangrijk om de pensioenen te kunnen verhogen.
De beleidsdekkingsgraad is nu 136,2%. Met dit niveau zou een volledige verhoging mogelijk zijn, al blijft er dan niet veel ruimte over. Een kleine daling van de beleidsdekkingsgraad de komende maanden, kan al betekenen dat we niet helemaal kunnen verhogen.

Als we hier meer zekerheid over hebben, dan informeren we u natuurlijk.

Positief beleggingsresultaat over 2023 tot nu toe

We begonnen de column met negatieve beleggingsresultaten over het derde kwartaal 2023. Laten we positief eindigen. Over geheel 2023 bedraagt het beleggingsresultaat nog altijd 3,5% positief met name gerealiseerd door onze aandelenbeleggingen.

Wat vindt u?

Graag horen we van u of u deze periodieke update over beleggingen waardeert en of u meer wilt weten over specifieke onderwerpen op beleggingsgebied. U kunt uw reactie rechtsonder geven via ‘Geef uw feedback’.