Q1 2022: Beleggingen eerste kwartaal 2022 en standpunten met betrekking tot ontwikkelingen in Oost-Europa

Kwartaal 1 2022

Uit onderzoek onder deelnemers van Pensura blijkt dat er behoefte bestaat om meer te weten over het beleggingsbeleid van het pensioenfonds en meer in het bijzonder over hoe wij maatschappelijk verantwoord beleggen. Het bestuur van het fonds wil daaraan graag tegemoet komen en geeft vanaf begin 2021 ieder kwartaal op de website een nadere toelichting op het beleggingsbeleid. Soms zal dat gaan over financiële resultaten naar aanleiding van recente ontwikkelingen op de effectenbeurzen, soms zal (meer) aandacht worden besteed aan een specifiek onderwerp op beleggingsgebied.

De beleggingsresultaten eerste kwartaal 2022

Het eerste kwartaal van 2022 is een heftige periode geweest door de inval van Rusland in Oekraïne in de tweede helft van februari. Op de eerste plaats houdt ons het menselijk drama dat zich aldaar afspeelt, bezig. Op het moment van schrijven (eind april 2022) duurt deze oorlog nog voort met alle verschrikkingen van dien. Voor de beleggingen van het pensioenfonds had dit ook de nodige consequenties, maar, en dat klinkt in de context van de vorige zin wrang, per saldo in positieve zin.

De oorlog in Oost-Europa gaf een verdere impuls aan de al enkele maanden oplopende rente en dat is, zoals we al in eerdere bijdragen hebben uitgelegd, van positieve invloed op de dekkingsgraad. Eind maart bedroeg deze 134,1%; min of meer hetzelfde niveau als eind 2021, maar dat betekent wel dat de toegekende indexatie per eind 2021 alweer is goedgemaakt. In april is de dekkingsgraad weer verder opgelopen.

De aandelenmarkten deden het minder goed in het eerste kwartaal, voornamelijk door de opgelopen rente en inflatievrees. De daling voltrok zich al voor het uitbreken van de oorlog. De oorlog zelf had per saldo weinig invloed op de koersen. Na een aanvankelijk (verdere) terugval herstelde de aandelenkoersen zich weer enigszins.

Gunstig voor de beleggingen van het fonds was de stijgende US-dollar in het eerste kwartaal. Pensura dekt op portefeuilleniveau de US-dollar niet af en profiteerde dus van deze valuta-ontwikkeling.

Het uiteindelijke beleggingsresultaat over het eerste kwartaal bedroeg -6,4%; een resultaat waar het bestuur niet ontevreden mee is als het dat vergelijkt met andere fondsen en kijkend naar de invloed van dit resultaat op de (oplopende) dekkingsgraad.

Rusland en maatschappelijk verantwoord beleggen

De beleggingen van het fonds in Rusland zijn uiterst beperkt (ca. 0,2% van het fondsvermogen). Toch is dat een trigger om even stil te staan bij maatschappelijk verantwoord beleggen, een onderwerp waar we in deze kwartaalbijdrage ook periodiek bij stilstaan.

Focus in de discussies bij maatschappelijk verantwoord beleggen ligt veelal op klimaat, biodiversiteit, beloningsbeleid ondernemingen, kinderarbeid en arbeidsomstandigheden. Maar ‘landenbeleid’ is ook een onderwerp dat de aandacht verdient. Waar trek je de grens voor wat betreft het investeren in obligaties van landen met een dubieuze signatuur inzake corruptie, agressie tegenover andere landen, schending van mensenrechten? Ga je verder dan de sanctiewetgeving, leg je eigen maatstaven aan en hoe kun je dat objectiveren en tot slot uitvoeren? Rusland is nu uitgesloten door de sanctiewetgeving, maar welke keuzes maak je bijvoorbeeld met betrekking tot China of Saoedi-Arabië. Kun je overheden uitsluiten, maar wel in aandelen beleggen in de uitgesloten landen?

Op de website hebben we gepubliceerd wat ons actuele standpunt is met betrekking tot beleggingen in Rusland. In zijn algemeenheid sluit Pensura aan bij het internationale sanctiebeleid en heeft momenteel geen strikter uitsluitingsbeleid dan dat.

     Wat vindt u?

Graag horen we van u of u deze periodieke update over beleggingen waardeert en of u meer wilt weten over specifieke onderwerpen op beleggingsgebied. U kunt uw reactie rechtsonder geven via ‘Geef uw feedback’.