Q4 2022: beleggingsresultaten over 2022 en goed nieuws

Kwartaal 4 2022

Uit onderzoek onder deelnemers van Pensura blijkt dat er behoefte bestaat om meer te weten over het beleggingsbeleid van het pensioenfonds en meer in het bijzonder over hoe wij maatschappelijk verantwoord beleggen. Het bestuur van het fonds komt  daaraan graag tegemoet. Daarom staat er elk kwartaal op de website een toelichting op het beleggingsbeleid. Soms gaat die toelichting over financiële resultaten naar aanleiding van recente ontwikkelingen op de effectenbeurzen. En soms wordt er (meer) aandacht  besteed aan een specifieke onderwerp op beleggingsgebied.

De beleggingsresultaten over 2022

Het beleggingsjaar 2022 is afgesloten met een fors negatief resultaat van -19,7%. En zoals in de voorgaande kwartaalberichten uitgelegd, kijken we er toch niet alleen met  negatieve gevoelens naar. Een zeer belangrijke oorzaak van de forse daling was de gestegen rente. Diezelfde gestegen rente zorgt ervoor dat de financiële positie van uw pensioenfonds verder verbeterde. De dekkingsgraad per 31 december 2022 kwam namelijk uit op 143,5%, terwijl die een jaar geleden nog 134,8% bedroeg en dat getal was nog inclusief de indexatie over 2021. Op het moment namelijk dat je indexeert, gaan de voorzieningen voor alle pensioenaanspraken weer omhoog en daalt dus de dekkingsgraad ( het fondsvermogen gedeeld door de voorzieningen).

Goed nieuws: indexatie (toeslagverlening) 

Nu we het toch over indexatie hebben: op 6 februari heeft het bestuur het besluit genomen inzake de indexatie over 2022. Een voor u als deelnemer spannend moment, zeker nu u in de kranten en via andere nieuwsmedia al het nodige heeft vernomen over de indexaties van andere fondsen. U krijgt natuurlijk binnenkort een persoonlijk bericht hierover gestuurd, maar via dit kanaal kunnen we al aangeven dat de indexatie over 2022 is uitgekomen op 14,33% en dat ook nog een kleine inhaalindexatie van 0,53% kan worden toegekend. Een mooi bericht, toch?

Terug naar de beleggingsresultaten. Het bestuur is om meer redenen dan hiervoor aangeven niet ontevreden over de ontwikkelingen van de beleggingen in 2022. Beleggers en dus ook pensioenfondsen meten hun resultaten ook af aan zogenaamde benchmarks, dat wil zeggen hoe zou de portefeuille het hebben gedaan als belegd zou zijn precies volgens de beursindices. Dit noemen we passief beleggen. Als er passief belegd zou zijn, dan zou het beleggingsresultaat zijn uitgekomen op -20,0% . Dus Pensura heeft het met -19,7% beter gedaan dan als de portefeuille passief zou zijn beheerd.

Positief jaarresultaat 

Hoewel nog niet alle jaarresultaten van pensioenfondsen bekend zijn, lijkt het erop dat pensioenfonds Pensura beter dan gemiddeld heeft gepresteerd. En dat het fonds er in vergelijking met andere pensioenfondsen waarschijnlijk in positieve zin uitspringt. Dit is wel een zogenaamde “appels met peren”-vergelijking omdat pensioenfondsen natuurlijk (sterk) kunnen verschillen wat betreft de deelnemers en daarom ook als het gaat om welke risico de deelnemers bereid zijn te nemen.

Het Strategisch Beleggingsplan 2023-2025 en het Beleggingsplan 2023 zijn inmiddels door het bestuur goedgekeurd. Hierin zijn een paar wijzigingen aangebracht. Er is besloten en inmiddels al uitgevoerd, om het wereldwijd beleggende obligatiefonds binnen de returnportefeuille om te ruilen naar een alleen in euro’s beleggend obligatiefonds. Hiermee is de gevoeligheid voor de schommelingen van de Amerikaanse dollar binnen de beleggingen verminderd. Een mooie bijkomstigheid was zeker dat we met deze belegging de afgelopen paar jaar sterk hebben geprofiteerd van de gestegen Amerikaanse dollar.

 

     Wat vindt u?

Graag horen we van u of u deze periodieke update over beleggingen waardeert en of u meer wilt weten over specifieke onderwerpen op beleggingsgebied. U kunt uw reactie rechtsonder geven via ‘Geef uw feedback’.