Het beleggingsjaar 2020 in een notendop

Kwartaal 4 2020

Uit onderzoek onder deelnemers van Pensura blijkt dat er behoefte bestaat om meer te weten over het beleggingsbeleid van het pensioenfonds en meer in het bijzonder over hoe wij maatschappelijk verantwoord beleggen. Het bestuur van het fonds wil daaraan graag tegemoet komen en zal vanaf nu elk kwartaal op de website een nadere toelichting geven op het beleggingsbeleid. Soms zal dat gaan over financiële resultaten naar aanleiding van recente ontwikkelingen op de effectenbeurzen, soms zal (meer) aandacht worden besteed aan een specifieke onderwerp op beleggingsgebied.

+7,8% in 2020

Op het moment van schrijven (eind januari 2021) zijn de beleggingsresultaten over 2021 bekend. De beleggingsportefeuille heeft een rendement opgeleverd van +7,8% in 2020. Dat is in absolute zin een tevredenstellend resultaat, zeker als we terugdenken aan de periode maart-april, toen de aandelenbeurzen fors kelderden omdat beleggers bang waren voor zeer ernstige economische gevolgen van het COVID-19 virus. Verrassend snel herstelden de aandelenmarkten zich. Soms, zoals in de Verenigde Staten, leidde dit zelfs tot nieuwe hoogterecords in 2020.

Enkele (kleine) kanttekeningen

Toch had het in onze ogen nog iets beter gekund in vergelijking met het gemiddelde van de pensioenfondssector (voor zover we daar op dit moment al een goed beeld van hebben). Pensura dekt haar vreemde valuta-beleggingen niet af, waar veel andere fondsen dat gedeeletijk of soms zelfs volledig wel doen. De Amerikaanse dollar daalde in 2020 enigszins en dat kostte dus geld. Daar staat tegenover dat we de afgelopen jaren geprofiteerd hebben van de relatief sterke Amerkaanse dollar ten opzichte van de euro, en geen kosten hebben hoeven te maken voor afdekking van valuta’s.

Ook in onze vastrentende portefeuille bleven onze resultaten iets achter. In het eerste kwartaal van 2020 hadden we meer geld in onze vastrentende portefeuille dan nodig was om het renterisico van onze verplichtingen af te dekken. Dat werkte toen tegen ons. Door in die periode uiteindelijk geld over te hevelen vanuit de rente-sfeer naar de aandelenmarkten die op een laag niveau stonden, profiteerden we natuurlijk wel weer van de stijgende aandelenkoersen.

Mogelijk komt bovenstaande tekst over het afdekken van het renterisico nogal technisch over. In een volgend artikel komen we zeker nog eens terug op het belang van het beheersen van de renterisico’s door pensioenfondsen.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Tot slot kort iets over recente acties van het fonds met betrekking tot maatschappelijk verantwoord beleggen, ook wel ESG-beleid genoemd. In december 2020 is Pensura overgestapt naar beleggen in aandelenfondsen van Blackrock (één van onze vermogensbeheerders), die rekening houden met bepaalde ESG-keuzes. Deze fondsen sluiten beleggingen in tabak, (thermische) kolen en kernwapens uit. Het bestuur vindt dat goede ESG-keuzes in het beleggingsbeleid op lange(re) termijn bijdragen aan een betere wereld voor onze deelnemers en hun nageslacht, maar ook aan betere beleggingsresultaten. De overstap leidt in ieder geval niet tot hogere beheerskosten.

 

     Wat vindt u?

Graag horen we van u of u deze periodieke update over beleggingen waardeert en of u meer wilt weten over specifieke onderwerpen op beleggingsgebied. U kunt uw reactie rechtsonder geven via ‘Geef uw feedback’.