Hoeveel krijg ik?

Verhoging pensioen

De kosten van levensonderhoud stijgen met de jaren. Als het kan, proberen wij het pensioen te verhogen dat u hebt opgebouwd tot 2011. Dit is het pensioen dat u hebt opgebouwd in de Basispensioenmodule van ons fonds. De Basispensioenmodule is een middelloonregeling. Dat betekent dat de hoogte van uw pensioen afhangt van het salaris dat u gemiddeld verdiend hebt.

De verhoging noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde houdt. De verhoging wordt uitgedrukt in een percentage.

De verhoging in de afgelopen jaren

De verhoging verschilt van jaar tot jaar. Wij hebben uw opgebouwde pensioen in de basispensioenmodule de afgelopen jaren als volgt verhoogd:

Over het jaar:

Dat is per:

2022: 14,33% + 0,53% (inhaalverhoging)

1 januari 2023

2021: 3,42% + 1,07% (inhaalverhoging)

1 januari 2022

2020: 0%

1 januari 2021

2019: 0,96%

1 januari 2020

2018: 1,21%

1 januari 2019

2017: 0,31%

1 januari 2018

2016: 0,0%

1 januari 2017

2015: 0,0%

1 januari 2016

2014: 0,0%

1 januari 2015

2013: 0,3%

1 januari 2014

2012: 0,0%

1 januari 2013

2011: 0,0%

1 januari 2012

De komende jaren

Wij beoordelen elk jaar of wij uw pensioen kunnen verhogen. Een verhoging van het pensioen kan alleen als ons fonds daar genoeg geld voor heeft. Per jaar beoordelen wij of een verhoging mogelijk is en hoeveel uw pensioen kan worden verhoogd. Een (gedeeltelijke) verhoging van uw pensioen zou in de komende drie jaar mogelijk kunnen zijn.

Wij verwachten daarnaast de komende drie jaar geen verlaging van uw pensioen. De werkgever heeft toegezegd dat hij bijspringt als ons fonds er financieel slecht voor staat.

Geen verhoging over pensioen na 2011

Pensioen dat u hebt opgebouwd vanaf 1 januari 2011 wordt niet verhoogd. Dit pensioen bouwt u op in een beleggingspensioenmodule. De hoogte van uw pensioen hangt af van het pensioenkapitaal dat u met de beleggingen opbouwt in de excedentregeling.

Check in dit schema welke regeling voor u geldt.