Wat is er geregeld?

Alle regels op een rij

Hoe steekt uw pensioen precies in elkaar? Dat staat uitgebreid beschreven in het pensioenreglementDe regeling waarin staat hoe uw pensioen precies is geregeld.. Hierin vindt u onder meer informatie over:

  • voor wie het reglement geldt
  • de leeftijd waarop u met pensioen kunt
  • de soorten pensioen die er zijn voor u, uw partner en kinderen
  • de opbouw van uw pensioen
  • de manieren waarop u uw pensioen op maat kunt maken als u met pensioen gaat
  • hoe uw pensioen zijn waarde behoudt

De werkgever en de vakbonden bepalen de inhoud van uw pensioenregeling. Wij zijn de uitvoerder van de regeling en leggen de afspraken vast in een pensioenreglement.

Welk reglement geldt voor u?

U bouwt pensioen bij ons op als uw salaris hoger is dan de salarisgrens. Deze salarisgrens wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Is uw inkomen hoger dan dit basisjaarinkomen? Dan bouwt u bij ons pensioenfonds pensioen op over het jaarinkomen dat hoger is dan dit basisinkomen. Voor 2022 is dit basisjaarinkomen vastgesteld op € 62.859,-. U bouwt alleen pensioen op bij ons pensioenfonds over het salaris boven deze grens tot een maximum van € 114.866,-. Over het salaris ónder de grens van € 62.859,- bouwt u basispensioen op bij Pensioenfonds PGB.

Welk deel van de pensioenregeling geldt voor u? Check het in dit schema.

Vrijwillige bijspaarregeling

Mogelijk hebt u gekozen voor de vrijwillige bijspaarregeling bij ons fonds. Deze vrijwillige spaarmodule is per 1 januari 2015 gestopt. Het kapitaal dat u tot 1 januari 2015 hebt gespaard, blijft staan tot het moment dat u met pensioen gaat. U kunt geen nieuwe stortingen meer doen.