Verandert uw situatie?

Met pensioen

U stopt met werken en gaat met pensioen. U bouwt dan geen pensioen meer op.

Wat is er geregeld?

  • u ontvangt elke maand ouderdomspensioen
  • u ontvangt mogelijk een overbruggingspensioen van ons tot de datum waarop u met ouderdomspensioen gaat
  • vanaf een bepaalde leeftijd ontvangt u elke maand AOW-pensioen van de overheid

Wanneer u zelf hebt bijgespaard voor extra pensioen, dan krijgt u ook een uitkering van de bank of verzekeraar waar u dit geregeld hebt.

Hebt u kapitaal opgebouwd in de Beleggingspensioenmodule? Dan kunt u met het opgebouwde kapitaal op uw pensioeningangsdatum een ouderdomspensioen met bijbehorend partnerpensioen aankopen bij een bank of verzekeraar naar keuze. De verzekeraar of bank keert u vervolgens maandelijks ouderdomspensioen uit. Hebt u vóór 1 januari 2011 ook pensioen opgebouwd bij Pensura? Dan ontvangt u ook van Pensura een maandelijks ouderdomspensioen.

Wat betekent dit voor uw partner- en wezenpensioen?

Bent u vóórdat u met pensioen ging:

  • getrouwd
  • een geregistreerd partnerschap aangegaan of
  • is uw partner voor die tijd bij ons aangemeld en door ons geaccepteerd?

Dan is er, afhankelijk van uw situatie, een partnerpensioen voor uw partner als u overlijdt.

Gaat u na uw pensioen samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen na uw overlijden.

Klein pensioen?

Is uw pensioen lager dan € 594,89 (2023) bruto per jaar? Wij kunnen dan binnen 6 maanden na de ingang van uw pensioen voorstellen om uw pensioen in één keer uit te betalen. Dit heet afkoop. U kunt zelf bepalen of u hiermee akkoord gaat. Er zijn voor- en nadelen:

Voordeel
U krijgt de waarde van uw pensioen bij ons fonds in één afkoopsom op uw bankrekening gestort. Dit kan gunstig zijn als u het geld nu hard nodig hebt of als u verwacht niet lang te leven.

Nadelen

  • U krijgt straks geen maandelijkse uitkeringen van ons fonds.
  • Het partnerpensioen voor uw eventuele (ex-) partner vervalt. Uw (ex-) partner ontvangt daardoor geen uitkering mocht u komen te overlijden.
  • Het kan zijn dat u door de afkoopsom andere inkomsten misloopt. Ontvangt u bijvoorbeeld een uitkering en/of een toeslag van de Belastingdienst, dan kan deze verlaagd worden. Wij raden u aan dit na te vragen bij de instantie die de uitkering of toeslag uitkeert. Wij weten dat niet.

Wat kunt u verder doen?

In het pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen(kapitaal) wij voor u regelen. U kunt uw persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken. Ga naar Mijn Pensioencijfers.