Uw pensioenkapitaal omzetten in een vast of variabel pensioen

Voordat u met pensioen gaat, kunt u kiezen wat voor pensioenuitkering u wilt:  een vast of een variabel pensioen. Deze keuze geldt voor het pensioenkapitaal dat u tijdens uw loopbaan hebt opgebouwd bij ons pensioenfonds.

Wat is een vast pensioen en wat een variabel pensioen?

1. Vast pensioen

Bij een vast pensioen weet u welk bedrag u maandelijks ontvangt voor de rest van uw leven. Het bedrag wordt niet hoger of lager. Een vast pensioen levert naar verwachting op langere termijn gemiddeld een lager pensioen op dan een variabel pensioen.

Wilt u een vast pensioen? Dan kunt u daarvoor terecht bij een verzekeraar of bank. Met het pensioenkapitaal dat u bij ons hebt opgebouwd, koopt u dan bij een verzekeraar een vast ouderdomspensioen in, eventueel in combinatie met een partner- en/of wezenpensioen. Dat is uw ‘shoprecht’.

2. Variabel pensioen

Bij een variabel pensioen staat het bedrag dat u jaarlijks krijgt niet vast, omdat met uw pensioenkapitaal nog wordt belegd. Gaan de beleggingen goed, dan stijgt uw pensioen. Uw pensioen kan meer stijgen dan de stijging van de prijzen. Maar uw pensioen kan ook lager uitvallen als de beleggingen tegenvallen. U weet dus niet van tevoren hoeveel pensioen u de rest van uw leven krijgt. Ieder jaar wordt de pensioenuitkering opnieuw vastgesteld. Een variabel pensioen levert naar verwachting op de langere termijn gemiddeld een hoger pensioen op dan een vast pensioen.

Wilt u liever een variabel pensioen? Dan kunt u ook daarvoor terecht bij een verzekeraar of bank. Met het pensioenkapitaal dat u bij ons hebt opgebouwd, koopt u dan bij een verzekeraar of bank een variabel pensioen in. Dat is uw ‘shoprecht’.

Wat moet u doen?

12 jaar vóór uw pensioenleeftijd kunt u voorsorteren op uw definitieve keuze. U ontvangt van ons een brief met informatie. U kunt dan een voorlopige keuze maken tussen een vast en een variabel pensioen. Deze keuze kunt u elk jaar aanpassen.
Enkele maanden voor uw pensioenleeftijd moet u een definitieve keuze maken. Daarover ontvangt u automatisch een brief van ons fonds. Daarin staat ook de hoogte van uw pensioenkapitaal.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en controleer hoeveel ouderdomspensioen en partnerpensioen er voor u geregeld is bij ons fonds.

Wat kunt u verder doen?

Twijfelt u over welke keuze u moet maken? Ons pensioenfonds kan en mag u daarover niet adviseren. Een onafhankelijk financieel adviseur kan dat wel. Let op: hier zijn kosten aan verbonden.

Wat kunt u nog meer kiezen?