Actuele cijfers

Financiële positie

De financiële positie van ons pensioenfonds is te zien aan de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een momentopname en wordt uitgedrukt in een percentage. Dit percentage geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat een pensioenfonds bezit en het kapitaal dat een pensioenfonds nodig heeft. Bij een dekkingsgraad van 105% heeft een pensioenfonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad verschilt van dag tot dag. De financiële positie verandert namelijk continu. Zo stijgt en daalt de waarde van aandelen en andere beleggingen, stijgt of daalt de rente, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Overzicht dekkingsgraden

In deze grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van ons pensioenfonds zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.

Dit overzicht is voor een deel gebaseerd op voorlopige cijfers. De definitieve dekkingsgraad van het pensioenfonds wordt één keer per jaar vastgesteld. U vindt deze gegevens in de Jaarverslagen.

Twee dekkingsgraden

Ons pensioenfonds heeft twee dekkingsgraden:

  1. De actuele dekkingsgraad. Dit is een momentopname aan het einde van elke maand of kwartaal.
  2. De beleidsdekkingsgraad. Een voortschrijdend gemiddelde van actuele dekkingsgraden afgelopen jaar.

Alle pensioenfondsen zijn verplicht om vanaf 1 januari 2015 de beleidsdekkingsgraad vast te stellen. Deze regel staat in het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK). In het nFTK staan spelregels waar pensioenfondsen zich aan moeten houden. Wij publiceren vanaf 2015 alleen nog de beleidsdekkingsgraad.

Eisen aan de dekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad moet aan bepaalde eisen voldoen. Een belangrijke grens is de vereiste dekkingsgraad. Dat is de blauwe lijn in de grafiek. Als de beleidsdekkingsgraad daalt tot onder deze grens, moet ons pensioenfonds een herstelplan indienen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank. In zo’n herstelplan staat hoe ons pensioenfonds ervoor zorgt dat de beleidsdekkingsgraad weer boven de vereiste dekkingsgraad komt te liggen. Lukt het niet om binnen de termijn te herstellen, dan zal ons pensioenfonds in het uiterste geval de pensioenen moeten verlagen. De werkgever heeft echter toegezegd in een dergelijke situatie bij te springen om een verlaging te voorkomen.

Er is ook nog een absolute ondergrens, de Minimaal vereiste dekkingsgraad. Dat is de rode lijn in de grafiek. Als de beleidsdekkingsgraad hieronder komt en gedurende een door de wet bepaalde periode hieronder blijft, moet het pensioenfonds de pensioenen verlagen. De werkgever heeft echter toegezegd in een dergelijke situatie bij te springen om een verlaging te voorkomen. Bij ons fonds is dat op dit moment niet het geval.