Onze organisatie

Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid. De bestuurders zijn onder meer verantwoordelijk voor:

  • de uitvoering van de pensioenregelingen 
  • de pensioenadministratie
  • het vermogensbeheer
  • de communicatie met alle betrokkenen

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Deze code gaat over:

  • zorgvuldig bestuur en deskundigheid 
  • intern toezicht en verantwoording
  • openheid en communicatie

Samenstelling

De bestuurders werken net als u bij Diversey of hebben daar gewerkt, behalve de externe voorzitter; 4 mensen vertegenwoordigen de werkgever, 3 leden vertegenwoordigen de werknemers, 1 lid is gekozen door en uit de pensioengerechtigden.

De bestuurders zijn aangesteld voor een periode van 4 jaar. Voor hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank bestuurders op hun kennis, vaardigheden en integriteit. Bestuurders die nog werken bij Diversey ontvangen geen vergoeding van het fonds voor hun functie. De vertegenwoordiger in het bestuur van de pensioengerechtigden ontvangt een vergoeding per vergadering van het fonds. De voorzitter ontvangt als externe bestuurder een beloning. De regels die hiervoor gelden zijn door Pensura vastgelegd in een beloningsbeleid.

Naam

Functie in bestuur

Benoemd tot

nevenfuncties

Berry Debrauwer Voorzitter/ lid namens de werkgever 2026 bekijk zijn nevenfuncties
Johan ten Berge Lid namens de werkgever 2026 n.v.t.
Edle Bentsen Lid namens de werkgever 2026 n.v.t.
Roger Estrada Lid namens de werkgever 2026 n.v.t.
Detlef Geerlings Secretaris/Lid namens de werknemers 2025 n.v.t.
Arnoud Gengler Lid namens de werknemers 2026 n.v.t.
Pim Hamminga Lid namens de werknemers 2025 n.v.t.
Rini Claassens Lid namens de pensioensgerechtigden 2026 n.v.t.

Vragen

Hebt u vragen aan het bestuur? Stel ze dan aan onze secretaris Detlef Geerlings via detlef.d.h.m.geerlings@diversey.com