Onze organisatie

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Dit orgaan brengt advies uit over een aantal belangrijke onderwerpen en controleert of het bestuur:

  • goede beleidskeuzen heeft gemaakt
  • het beleid goed heeft uitgevoerd
  • rekening heeft gehouden met de belangen van alle betrokkenen

Het oordeel van het verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag.

Samenstelling

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit twee vertegenwoordigers van de deelnemers, één vertegenwoordiger namens de gewezen deelnemers, één vertegenwoordiger namens de werkgever en één vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden.

Naam

Namens

Arno Dijkhuis

Werkgever

Bertus Morren

Pensioengerechtigden

Pieter Franssen (voorzitter)

Werknemers

Danny Leendertse

Werknemers

Patrick van de Kolk

Gewezen deelnemers