Beleggingen

Het vermogen van ons fonds wordt belegd. Ons fonds belegt onder meer in aandelen en obligaties.

Beleggen is niet zonder risico. Beleggingen kunnen meer of minder waard worden. Het is belangrijk om deze risico’s te kennen en te beheersen. Daarom spreidt ons fonds de risico’s door te beleggen in verschillende:

  • Producten, zoals aandelen, vastgoed en bedrijfs- en staatsobligaties (vastrentende waarden)
  • Regio’s, zoals Europa, Azië en opkomende markten
  • Sectoren, zoals vastgoed (kantoorgebouwen en huizen)

Vastrentende waarden zijn bijvoorbeeld staats- en bedrijfsobligaties (= leningen). Kenmerk van vastrentende waarden is dat een vaste rente wordt ontvangen.

Bij aandelen gaat het anders. Als een fonds een aandeel koopt van een bedrijf, wordt het een stukje eigenaar van die onderneming. Gaat het goed met de onderneming? Dan deelt het pensioenfonds in de winst. Het fonds ontvangt dan per aandeel een bepaald bedrag. Dat heet dividend. Het aandeel kan meer of minder waard worden.

Belegd vermogen en rendement

Het belegd vermogen van ons fonds schommelde de afgelopen jaren tussen de bijna € 160 miljoen en ruim € 228 miljoen. Dit komt door de herstelpremie die de werkgever heeft betaald en beleggingsrendementen.

Ons fonds boekt elk jaar rendement (= winst) met beleggen. Dit rendement wisselt per jaar. In 2021 bedroeg het rendement 10,2%. Het jaar ervoor was het rendement 7,8%.

Aandeelhoudersbetrokkenheid

Pensura legt graag uit hoe ons fonds ervoor zorgt dat bedrijven waarin ons fonds belegt zich richten op het rendement voor de middellange en lange termijn en hoe dat aansluit bij ons beleggingsbeleid. Meer informatie leest u in het document Richtlijn Aandeelhoudersbetrokkenheid (SRD II).

Verklaring beleggingsbeginselen

Meer informatie over ons beleggingsbeleid is te vinden in de Verklaring inzake beleggingsbeginselen.