Verandert uw situatie?

Nieuw in dienst

Welkom bij Pensioenfonds Pensura!

U hebt een nieuwe baan en u gaat nu bij ons pensioen opbouwen. Of u werkt al bij Diversey en uw salaris ligt nu boven een bepaalde grens, waardoor u in aanmerking komt om bij ons fonds excedentpensioen op te bouwen.

Wat is er geregeld?

Uw werkgever heeft samen met de vakbonden een pensioenregeling afgesproken. Wij voeren de pensioenregeling uit:

  • u hebt recht op een ouderdomspensioen
  • u hebt recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw als u arbeidsongeschikt wordt
  • uw partner kan na uw overlijden recht hebben op partnerpensioen
  • uw kinderen hebben recht op wezenpensioen

Als nieuwe deelnemer ontvangt u automatisch een brief van ons met daarbij een korte samenvatting van uw pensioenregeling. 

Wat moet u doen?

U hoeft niets te doen om pensioen bij ons te gaan opbouwen. Uw werkgever meldt u aan bij ons. U betaalt pensioenpremie. Deze houdt uw werkgever elke maand automatisch in op uw salaris. Hoeveel dat is, kunt u zien op uw loonstrookje.

Wat kunt u doen?

Hebt u via een vorige werkgever al ergens anders pensioen opgebouwd? Dat kunt u meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. Dat heet waardeoverdracht. Er kunnen zich twee situatie voordoen:

1) Uw pensioen is lager dan € 503,24 (2021)

Als uw pensioen lager is dan de wettelijke afkoopgrens, dan kan het zo zijn dat uw oude pensioenfonds of verzekeraar dit pensioen automatisch overdraagt aan ons. Het gaat dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Zij maken het geld dan over aan ons fonds en wij voegen het toe aan uw pensioen volgens de regels van onze pensioenregeling. Hierover ontvangt u van ons bericht.

2) Uw pensioen is hoger dan € 503,24 (2021)

Als uw pensioen hoger is dan de wettelijke afkoopgrens, moet u zelf bepalen of het in uw situatie verstandig is om uw pensioen mee te nemen of niet. Neem bij uw beslissing de volgende overwegingen mee:

  • welke pensioenregeling geldt bij uw vorige pensioenfonds of pensioenverzekeraar (eindloon- of middelloonregeling, premieovereenkomst)?
  • hoe wordt het pensioen verhoogd?
  • hoe staat het pensioenfonds er financieel voor (dekkingsgraad)?
  • welke keuzes hebt u binnen uw pensioenregeling? Op pagina 17 en 18 van het pensioenreglement vindt u de regels voor waardeoverdracht.

Pensioenvergelijker

Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Om te kunnen kiezen wat u het beste kunt doen met uw opgebouwde pensioen, kunt u de pensioenregelingen vergelijken. De Pensioenvergelijker helpt u daarbij. Download de Pensioenvergelijker en vul de vragen in.

Aanvragen waardeoverdracht

U kunt waardeoverdracht aanvragen bij ons fonds. Ga naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in. Dan ontvangt u een offerte. Pas nadat u akkoord bent met de offerte, wordt uw pensioen overgedragen. De financiële positie van uw nieuwe pensioenfonds en van ons moet goed zijn, anders is waardeoverdracht niet mogelijk.