Pensioen op maat

Eerst meer pensioen, daarna minder (of andersom)

Wilt u de eerste jaren van uw pensioen meer te besteden hebben? Dan kunt u in het begin een hoger ouderdomspensioen ontvangen. U kunt kiezen hoe lang deze periode is, namelijk totdat u 67, 72 of 77 jaar wordt. De periode daarna ontvangt u minder pensioen. U kunt dit ook omdraaien, dan ontvangt u eerst minder pensioen en daarna meer. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld een partner hebt die nog werkt.

De hoogte van uw pensioen mag u niet zelf bepalen. Hiervoor is een maximale verhouding vastgesteld van 100:75 (hoog/laag). In de lage periode ontvangt u dan een pensioen van 75% van het pensioen dat u in de hoge periode ontvangt. De exacte voorwaarden leest u in ons pensioenreglement.

Wat moet u doen?

Geef aan ons door dat u eerst meer of minder pensioen wilt ontvangen. Dit doet u met het keuzeformulier dat u van ons ontvangt 3 tot 6 maanden voordat u met pensioen gaat.

Wat kunt u verder doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en check hoeveel ouderdomspensioen u hebt opgebouwd bij ons. Geef daarna uw keuze aan ons door. Verder is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat.

Wat kunt u nog meer kiezen?