Hoeveel betaalt u?

U bouwt pensioenkapitaal op bij ons pensioenfonds over het deel van uw salaris dat boven een bepaalde salarisgrens ligt. In 2019 is die grens vastgesteld op € 58.883,67. Voor de opbouw van dit pensioen betaalt uw werkgever pensioenpremie.

Hoeveel betaalt u?

Een deel van de premie voor de opbouw van het pensioenkapitaal wordt door de werkgever ingehouden op uw salaris. Wellicht betaalt u wel premie voor uw basispensioen bij Bpf SchoonmaakDit is het bedrijfstakpensioenfonds voor de branche van schoonmaak- en glazenwassersbedrijven. Hoeveel dat is, ziet u op uw salarisstrook.

Hoe betaalt uw werkgever?

De hoogte van de pensioenpremie die uw werkgever betaalt, hangt af van afspraken die gemaakt worden in de cao. De hoogte hangt ook af van uw leeftijd. Uw werkgever maakt de bijdrage rechtstreeks over aan ons fonds.

Bent u arbeidsongeschikt?

Als u niet meer kunt werken omdat u (volledig) arbeidsongeschikt bent, bouwt u toch pensioen op bij ons fonds. Ook hiervoor hoeft u geen premie te betalen.