Hoeveel betaalt u?

U bouwt pensioenkapitaal op bij ons pensioenfonds over het deel van uw salaris dat boven een bepaalde salarisgrens ligt. In 2022 is die grens vastgesteld op € 62.859,-. Voor de opbouw van dit pensioen betaalt uw werkgever pensioenpremie.

Hoeveel betaalt u?

Een deel van de premie voor de opbouw van het pensioenkapitaal wordt door de werkgever ingehouden op uw salaris. Hoeveel dat is, ziet u op uw salarisstrook.

Hoe betaalt uw werkgever?

De hoogte van de pensioenpremie die uw werkgever betaalt, hangt af van afspraken die gemaakt worden in de cao. De hoogte hangt ook af van uw leeftijd. Uw werkgever maakt de bijdrage rechtstreeks over aan ons fonds.

Bent u arbeidsongeschikt?

Als u niet meer kunt werken omdat u (volledig) arbeidsongeschikt bent, bouwt u toch pensioen op bij ons fonds. Ook hiervoor hoeft u geen premie te betalen.

Beheerkosten beleggingen

Uw werkgever stort iedere maand uw premie op uw pensioenbeleggingsrekening bij ABN AMRO Pension Services. De premies worden voor u belegd en vormen een pensioenkapitaal waarmee u op uw pensioendatum een pensioen kunt aankopen. Voor het beheer van uw pensioenkapitaal rekent ABN AMRO Pension Services kosten. Deze beheerkosten worden jaarlijks in mindering gebracht op uw pensioenkapitaal. Dit gaat om 0,10% van het belegde vermogen. Ook vindt er jaarlijks een herbalancering van de portefeuille plaats. Wanneer het bestuur besluit dat er vanwege omstandigheden nog een extra herbalancering plaats moet vinden, dan kost dit 0,01% per extra moment.