Wat is pensioen?

De bouwstenen van uw pensioen

Pensioen is een ruim begrip. Meestal bedoelen we met pensioen het inkomen dat u ontvangt nu u gestopt bent met werken. U ontvangt pensioen:

     
  1. van de overheid
  2. van één of meer pensioenfonds(en) of -verzekeraars
  3. van een bank of verzekeraar als u zelf hebt gespaard voor extra pensioen

1. Overheid

Vanaf het moment dat u stopte met werken, ontving u in principe geen salaris meer. Nu is het in Nederland in de wet geregeld dat mensen meestal een uitkering krijgen:

  • als ze met pensioen gaan, of
  • als hun partner overlijdt.

Deze wettelijke uitkeringen zijn:

  • AOW Afkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid.
  • ANW Uitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden.

Voor beide uitkeringen gelden voorwaarden. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor één van deze uitkeringen? Lees dan de informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank of UWV.

2. Pensioenfonds of -verzekeraar

Via uw werk bouwde u aanvullend pensioen op bij een pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Uw werkgever hield daarvoor maandelijks geld in op uw salaris voor uw aanvullende pensioen. Dit was uw eigen bijdrage in de pensioenpremie. Uw werkgever betaalde ook premie voor de opbouw van uw pensioen. Nu u met pensioen bent, ontvangt u van het pensioenfonds en/of van een pensioenverzekeraar een aanvullend pensioen. U ontvangt pensioen van ons pensioenfonds, maar mogelijk ook van andere pensioenfondsen als u meerdere werkgevers hebt gehad tijdens uw loopbaan.

3. Bank of verzekeraar

Misschien hebt u, toen u nog werkte, zelf extra pensioen geregeld. Misschien hebt u bijgespaard, belegd of een aanvullende verzekering afgesloten. Koopsompolissen en lijfrentes zijn hier voorbeelden van. Wanneer u dit hebt gedaan, krijgt u extra inkomen van uw bank of verzekeraar.