Verandert uw situatie?

Scheiden

U hebt besloten om uit elkaar te gaan. Een vervelende situatie die ook uw pensioen beïnvloedt als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had voordat u met pensioen ging. Er gelden regels voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Dat is vastgelegd in de ‘Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding’. U kunt ook afwijken van de wet door andere afspraken te maken.

Wat is er geregeld?

In de wet zijn 2 zaken geregeld:

  1. Uw ex-partner krijgt mogelijk een bijzonder partnerpensioen na uw overlijden.
  2. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens de relatie hebt opgebouwd.

1. Partnerpensioen

Het bijzonder partnerpensioen wordt automatisch geregeld als u ervoor gekozen hebt om een deel van uw ouderdomspensioen in te ruilen voor een partnerpensioen voor uw partner. Die keuze had u toen u met pensioen ging. Uw ex-partner kan besluiten om van dit partnerpensioen af te zien. Hij of zij ontvangt na uw overlijden dan geen pensioen van ons. Besluit uw ex-partner om af te zien van het bijzonder partnerpensioen? Dan kunt u dat op twee manieren doorgeven.

2. Ouderdomspensioen

U en uw ex-partner moeten het ouderdomspensioen door de helft delen. U kunt dit via een formulier aan ons doorgeven. Dit formulier vindt u in Mijn Pensioencijfers. Stuur een kopie van het echtscheidingsconvenant mee. Uw pensioen wordt in 2 delen verdeeld. Doet u dat binnen 2 jaar nadat u uit elkaar bent gegaan? Dan krijgt uw ex-partner zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks van ons en/of van de verzekeraar of bank waar u met uw opgebouwde kapitaal ouderdomspensioen hebt ingekocht. Als u langer wacht dan 2 jaar, moet uw ex-partner zijn of haar deel bij u opvragen als u met pensioen bent. Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u weer uw volledige ouderdomspensioen.

Andere afspraken

U kunt ook andere afspraken maken:

  • niet ieder de helft, maar een andere verdeling
  • niet het pensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd, maar over een andere periode.
  • een combinatie van de bovenstaande opties

Maken u en uw ex-partner andere afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen? Binnen de wettelijke mogelijkheden bepaalt u samen wat u redelijk vindt. U moet het beiden met de beslissingen eens zijn.