Wat is er geregeld?

Alle regels op een rij

Hoe steekt uw pensioen precies in elkaar? Dat staat uitgebreid beschreven in het pensioenreglement. Hierin vindt u onder meer informatie over:

  • voor wie het reglement geldt
  • de soorten pensioen die er zijn voor u, uw partner en kinderen
  • de manieren waarop u uw pensioen op maat kon maken toen u met pensioen ging
  • hoe uw pensioen zijn waarde behoudt

De werkgever en de vakbonden bepalen de inhoud van de pensioenregeling. Wij zijn de uitvoerder van de regeling en leggen de afspraken vast in een pensioenreglement.

Welk reglement geldt voor u?

In 2011 is er een belangrijke wijziging geweest van onze reglementen.

  • Was u in dienst voor 2011? Dan hebt u over uw hele salaris pensioen opgebouwd bij ons fonds.
  • Was u nog in dienst na 1 januari 2011? Dan hebt u basispensioen opgebouwd bij Bpf Schoonmaak (van 2011 tot 2021) en eventueel bij Pensioenfonds PGB (vanaf 2021).
    U hebt vanaf 1 januari 2011 bij ons fonds alleen pensioen opgebouwd over het deel van uw salaris dat hoger was dan de toen geldende salarisgrens. Deze salarisgrens wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Voor 2023 is de salarisgrens vastgesteld op € 70.489,-. U bouwde alleen pensioen op bij ons pensioenfonds over het salaris boven deze grens tot een maximum van € 128.810,- (in 2023).

Welk deel van de pensioenregeling geldt voor u? Check het in dit schema.

Bijspaarregeling

Mogelijk had u gekozen voor de vrijwillige bijspaarregeling bij ons fonds. Deze vrijwillige spaarmodule is gestopt toen u met pensioen ging. Van het kapitaal dat u had gespaard, kon u extra pensioen inkopen bij een bank of verzekeraar.