Verandert uw situatie?

Einde samenwonen

U hebt besloten om uit elkaar te gaan. Een vervelende situatie die ook uw pensioen kan beïnvloeden als u voor uw pensioen bent gaan samenwonen en uw partner hebt aangemeld.

Wat is er geregeld?

Uw ouderdomspensioen hoeft u niet te verdelen. Zo staat dat in de wet.  Uw ex-partner krijgt mogelijk een bijzonder partnerpensioen als u overlijdt. Is voor u het Pensioenreglement 2003 van toepassing? Dan is er alleen sprake van bijzonder partnerpensioen als u ervoor gekozen hebt om een deel van uw ouderdomspensioen in te ruilen voor een partnerpensioen voor uw partner. Die keuze had u toen u met pensioen ging.

Uw ex-partner kan verklaren af te zien van dit partnerpensioen. Hij of zij ontvangt na uw overlijden dan geen pensioen van ons. Wij bekijken of we met de afstandsverklaring kunnen instemmen.

Wat moet u doen?

Meld uw partner af bij ons via Mijn Pensioencijfers. Stuurt u een brief? Vermeld dan daarin:

  • de naam, geboortedatum en burgerservicenummer van uw ex-partner
  • de datum waarop u niet langer samenwoont volgens de Basisregistratie Personen (BRP)
  • en als het aan de orde is, het besluit van uw ex-partner om af te zien van het recht op bijzonder partnerpensioen

U en uw ex-partner ondertekenen beiden deze brief.

Bevestiging afmelding

Als u uw partner bij ons hebt afgemeld, sturen wij u en uw ex-partner automatisch een opgave van het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner.