Onze organisatie

Jaarbericht 2021

Bestuur

Het bestuur van Pensura bestaat eind 2021 uit 8 personen. 4 bestuursleden vertegenwoordigen de werkgever, 3 vertegenwoordigen de werknemers en er is 1 vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden. Er zijn geen vacatures.

De samenstelling van het bestuur was eind 2021 als volgt:

Naam

Namens

Berry Debrauwer (voorzitter)

Werkgever

Edle Bentsen

Werkgever

Johan ten Berge

Werkgever

Roger Estrada Bertran

Werkgever

Detlef Geerlings (secretaris)

Werknemers

Arnoud Gengler

Werknemers

Pim Hamminga

Werknemers

Rini Claassens

Pensioengerechtigden

Meer informatie

Meer informatie over de organisatie van Pensura vindt u hier.

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan bestaat volgens de statuten uit 5 personen. De samenstelling was in 2021 als volgt:

Naam

Namens

Arno Dijkhuis (secretaris)

Werkgever

Pieter Franssen (voorzitter)

Werknemers

Danny Leendertse

Werknemers

Bertus Morren

Pensioengerechtigden

Patrick van de Kolk

Gewezen deelnemers

Patrick van de Kolk is lid van het Verantwoordingsorgaan sinds 23 november 2020.

Meer informatie

Meer informatie over het verantwoordingsorgaan van Pensura vindt u hier.

 

Visitatiecommissie

Het intern toezicht van Pensura ligt bij een visitatiecommissie. De taken en bevoegdheden van dit orgaan staan in de statuten van het fonds en in het Reglement Visitatiecommissie. Dat geldt ook voor de samenstelling, benoeming en werkwijze van de visitatiecommissie. De visitatie over het verslagjaar 2021 is gedaan in 2022.

De visitatiecommissie bestond toen uit de volgende leden:

  • Herma Polee (voorzitter)
  • Frans Lemkes
  • Mariëtte Simons

Meer informatie

Meer informatie over de organisatie van Pensura vindt u hier.