Onze organisatie

Jaarbericht 2019

Bestuur

Het bestuur van Pensura bestaat eind 2019 uit 7 personen. 3 bestuursleden vertegenwoordigen de werkgever, 3 vertegenwoordigen de werknemers en er is 1 vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden. Er was bovendien een vacature voor een vertegenwoordiger van de werkgever.

De samenstelling van het bestuur was eind 2019 als volgt:

Naam

Namens

Berry Debrauwer (voorzitter)

Werkgever

Johan ten Berge

Werkgever

Edle Bentsen

Werkgever

Vacature

Werkgever

Detlef Geerlings (secretaris)

Werknemers

Arnoud Gengler

Werknemers

Pim Hamminga

Werknemers

Rini Claassens

Pensioengerechtigden

Meer informatie

Meer informatie over de organisatie van Pensura vindt u hier.

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan bestaat volgens de statuten uit 5 personen. De samenstelling was in 2019 als volgt:

Naam

Namens

Arno Dijkhuis (secretaris)

Werkgever

Pieter Franssen (voorzitter)

Werknemers

Danny Leendertse

Werknemers

Bertus Morren

Pensioengerechtigden

Vacature

Gewezen deelnemers

Bertus Morren heeft Gerrit Jurgens per 1 november 2019 opgevolgd als lid van het verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden. Gerrit Jurgens zal het verantwoordingsorgaan blijven bijstaan als adviseur.

Meer informatie

Meer informatie over de organisatie van Pensura vindt u hier.

Visitatiecommissie

Het intern toezicht van Pensura wordt uitgeoefend door een visitatiecommissie. De taken en bevoegdheden van dit orgaan zijn vastgesteld in de statuten van het fonds en het Reglement Visitatiecommissie. Dat geldt ook voor de samenstelling, benoeming en werkwijze van de visitatiecommissie. De visitatie over het verslagjaar 2019 is uitgevoerd in 2020.

De visitatiecommissie bestond toen uit de volgende leden:

  • F. Rijksen (voorzitter)
  • T. Driessen
  • H. Polee

Meer informatie

Meer informatie over de organisatie van Pensura vindt u hier.