Nieuws

Dekkingsgraden gestegen in augustus

De beleidsdekkingsgraad van ons fonds ging de afgelopen maand omhoog van 118,2% naar 120,0%. De actuele dekkingsgraad steeg van 124,9% naar 129,7%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is het uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen. De overheid heeft de beleidsdekkingsgraad ingevoerd, omdat deze minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. De beleidsdekkingsgraad van ons fonds was eind augustus 120,0%.

Ons fonds moet eigenlijk een beleidsdekkingsgraad hebben van 122,0%. Met de huidige beleidsdekkingsgraad is er dus een tekort aan reserves.

Ontwikkelingen in augustus

In augustus steeg de rente. Daardoor hebben we minder geld nodig om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Met de aandelen van ons fonds ging het ook goed en ons vermogen steeg in augustus. De actuele dekkingsgraad steeg daardoor met 4,8%-punt naar 129,7%.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. Deze ging in augustus met 1,8%-punt omhoog naar 120,0%. De relatief ‘slechte maanden’ van medio 2020 tellen steeds minder mee.

Meer informatie

Bekijk de dekkingsgraad in deze grafiek. De grafiek wordt elke maand bijgewerkt.