Nieuws

Vacature in het bestuur: doet u mee?

Ons pensioenfonds heeft per 1 januari 2022 een vacature in het bestuur (namens de werknemers). De zittingstermijn van Arnoud Gengler loopt dan af. Hij stelt zich beschikbaar voor herbenoeming. Bouwt u op dit moment actief pensioen op in de regeling van Pensura? Dan kunt u zich ook kandidaat stellen.

Eisen en procedure

Het bestuur bepaalt het beleid van het pensioenfonds. Als u lid wilt worden van het bestuur, moet u aan een aantal eisen voldoen. In het functieprofiel voor bestuurders leest u meer over de taken en de eisen waaraan u moet voldoen. Natuurlijk hebt u aanvullend een bijzondere interesse in pensioen.

U kunt zich kandidaat stellen als u voldoet aan het profiel én interesse en tijd hebt om in elk geval voor een periode van vier jaar zitting te nemen in het bestuur. Uw kandidaatstelling ontvangen wij graag schriftelijk met een motivatie en een onderbouwing hoe u voldoet aan het profiel. Verder vragen we u een curriculum vitae bij te voegen.

Contactpersoon

Op onze website vindt u meer informatie over het bestuur. U kunt met vragen over de vacature terecht bij Zoey Rondas, bestuursadviseur. Als u zich kandidaat wil stellen, stuur dan uiterlijk 4 oktober 2021 uw CV en motivatiebrief op. Dat kan per e-mail naar zoey.rondas@azl.eu.

Vervolgprocedure

Na uw kandidaatstelling kan een kennismakingsgesprek met een delegatie van het bestuur volgen. Bij meer dan twee geschikte kandidaten worden er verkiezingen georganiseerd. Verder streven wij naar diversiteit binnen het bestuur op basis van de Code Pensioenfondsen. Bij gelijke geschiktheid gaat daarom de voorkeur uit naar een jongere of een vrouwelijke kandidaat. Wij zullen uiteraard vertrouwelijk omgaan met een kandidaatstelling en de beoordeling of aan het profiel wordt voldaan.