Voorwoord

Jaarbericht 2021

Met dit jaarbericht brengen we u in een paar muisklikken op de hoogte van de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen in 2021. Zo leest u meer over de financiële positie van Pensura in het afgelopen jaar, de resultaten van onze beleggingen en over veranderingen in het aantal deelnemers. Ook hebben we de samenstelling van het bestuur, het verantwoordingsorgaan en de visitatiecommissie voor u op een rij gezet. Tot slot komen in dit jaarbericht het oordeel van de visitatiecommissie en het verantwoordingsorgaan kort aan bod.

In dit jaarbericht:

2021 in cijfers
Financiële situatie
Onze organisatie
Wat speelde er nog meer in 2021? En vooruitblik 2022