Terugblik op andere thema’s in 2021

Jaarbericht 2021

Terugblik op andere thema’s in 2021

Covid-19

Ook in 2021 hadden we nog steeds veel te maken met covid-19. Op het ene moment werden de ‘coronamaatregelen’ versoepeld, en op het andere moment juist weer aangehaald. Toch groeide in 2021 de economie behoorlijk. Dit kwam onder andere door de omvangrijke corona-steunpakketten van de overheden. De groei van de economie was goed nieuws voor de aandelenmarkten.

Inflatie en stijging van de rente

In de tweede helft van 2021 stegen de olie- en gasprijzen enorm en liep de inflatie fors op. Ook begon de rente langzaam te stijgen. Dit laatste was goed nieuws voor pensioenfondsen. Zij hoeven dan minder geld in kas te hebben om de pensioenen tot in de toekomst te kunnen blijven betalen. Ook ons fonds kwam er financieel beter voor te staan. Dat zagen we aan de dekkingsgraad die in 2021 begon te stijgen.

Verhogen van de pensioenen

Omdat de prijzen jaarlijks stijgen proberen ook elk jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen. Dat noemen we toeslagverlening of indexatie. Hiermee proberen we ervoor te zorgen dat uw pensioen zijn waarde zoveel mogelijk behoudt. Onze financiële positie was in 2021 zodanig dat we per 1 januari 2022 de pensioenen konden verhogen met 3,42%. Daarnaast was er ruimte voor een inhaaltoeslag van 1,07%.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Ons beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) is in 2021 aangepast. Dat was nodig vanwege nieuwe Europese wetgeving: Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Want als een fonds rekening houdt met milieu en klimaat in het beleggingsbeleid dan kan dat gevolgen hebben voor het rendement. Welke gevolgen dat zijn, daar moet een fonds sinds 2021 over communiceren. Op de website van Pensura wordt sinds 2021 daarnaast meer aandacht besteed aan het thema beleggingen. Dat gebeurt onder meer in de kwartaalcolumn van de voorzitter van ons fonds. Daarbij is ook aandacht voor maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). Uit een onderzoek onder deelnemers kwam namelijk naar voren dat deelnemers graag meer over dit onderwerp willen lezen.

Vooruitblik 2022

Oorlog in Oekraïne

Eind februari 2022 viel Rusland binnen in Oekraïne. Dit heeft een groot drama veroorzaakt voor mensen in de getroffen gebieden. Er zijn intussen veel sancties genomen tegen Rusland, bijvoorbeeld op economisch gebied. Ook Pensura heeft een aantal acties ondernomen. Zo belegt ons fonds bijvoorbeeld niet in partijen die op nationale en/of internationale sanctielijsten staan.

Voorbereidingen nieuw pensioenstelsel

In 2021 zijn de hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel verder uitgewerkt. Ons fonds bereidt zich ook voor op de overstap naar het nieuwe stelsel. In 2021 hebben we een projectplan opgesteld. Dit hebben we met onze sociale partners gedeeld. Pensura is vertegenwoordigd in een werkgroep van de sociale partners. Zelf heeft ons bestuur ook een werkgroep ‘nieuw pensioenstelsel’. Deze bestaat uit drie bestuurders. Beide werkgroepen overleggen regelmatig. Dit jaar lieten onze sociale partners weten dat zij de concept wet- en regelgeving afwachten voordat zij volgende stappen zetten.