Voorwoord

Jaarbericht 2020

Met dit jaarbericht brengen we u in een paar muisklikken op de hoogte van de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen in 2020. Zo leest u meer over de financiële positie van Pensura in het afgelopen jaar, de resultaten van onze beleggingen en de groei van het aantal deelnemers. Ook hebben we de samenstelling van het bestuur, het verantwoordingsorgaan en de visitatiecommissie voor u op een rij gezet. Tot slot komt in dit jaarbericht het oordeel van de visitatiecommissie en het verantwoordingsorgaan kort aan bod.

In dit jaarbericht:

2020 in cijfers
Financiële situatie
Onze organisatie
Oordeel visitatiecommissie en verantwoordingsorgaan