Oordeel visitatiecommissie en verantwoordingsorgaan

Jaarbericht 2020

Visitatiecommissie

De visitatiecommissie (VC) is van oordeel dat het beleid van het bestuur evenwichtig en zorgvuldig tot stand is gekomen en uitgevoerd. Pensura heeft de nodige verbeteringen, mede naar aanleiding van de aanbevelingen bij de vorige visitatie, doorgevoerd.

Het uitgebreide oordeel van de VC over verschillende onderdelen leest u op pagina 53 van het jaarverslag.

Reactie bestuur

Het bestuur heeft het rapport van de visitatiecommissie over 2020 gelezen en trekt de conclusie dat de visitatiecommissie over het algemeen tevreden is over de wijze waarop het fonds functioneert. De visitatiecommissie heeft een beperkt aantal aanbevelingen, waar het bestuur zich in kan vinden en die zij zal oppakken in de lopende bestuursperiode.

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan (VO) geeft aan dat 2020 een zeer bewegelijk jaar was, gedreven door de mondiale pandemie. In kwartaal 1 was er sprake van een zeer negatief beursklimaat. Gaandeweg het jaar herstelde het vertrouwen, zodat het boekjaar alsnog zonder dekkingsgraadverlies kon worden afgesloten. Op afstand bekeken een goed resultaat en daarmee een goede uitgangspositie voor 2021. Verder is het VO verheugd dat het lezerspanel inmiddels actief is.

In het jaarverslag leest u het volledige oordeel van het VO op pagina 57.

Reactie bestuur

Het bestuur heeft met genoegen kennis genomen van het oordeel van het VO. Het straalt een grote betrokkenheid bij de ontwikkelingen van het fonds uit. Het bestuur komt daar graag in tegemoet en zal het VO dan ook met plezier toelichting geven op zaken die op korte termijn spelen, opdat het VO de actualiteit van dichtbij kan volgen.