Voorwoord

Jaarbericht 2019

Met dit digitale verslag bent u in een paar muisklikken op de hoogte van de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen in 2019. Zo leest u meer over de financiële positie van het pensioenfonds in het afgelopen jaar, de resultaten van onze beleggingen en de groei van het aantal deelnemers. Ook hebben we de samenstelling van het bestuur, het verantwoordingsorgaan en de visitatiecommissie voor u op een rij gezet. Tot slot komt in dit jaarbericht het oordeel van de visitatiecommissie en het verantwoordingsorgaan kort aan bod.

In dit jaarbericht:

2019 in cijfers
Financiële situatie
Onze organisatie
Oordeel visitatiecommissie en verantwoordingsorgaan