Voorwoord

Jaarbericht 2017

In dit digitale verslag vindt u in een oogopslag de belangrijkste cijfers van 2017. Ook leest u over de financiële positie van het pensioenfonds gedurende 2017. Daarnaast hebben we de samenstellingen van het bestuur, het verantwoordingsorgaan en de visitatiecommissie voor u op een rij gezet. Tot slot komen de visitatiecommissie en het verantwoordingsorgaan kort aan het woord met hun oordeel over het afgelopen jaar.

In dit jaarbericht: