Nieuws

Goed nieuws: uw pensioen wordt verhoogd

Misschien hebt u het al gelezen in de column van onze voorzitter: uw pensioen wordt verhoogd met 14,33%. Daarnaast zijn er nog een aantal andere wijzigingen van (de opbouw van) uw pensioen bij Pensura. Hieronder vindt u de belangrijkste informatie overzichtelijk op een rij:

 

 

2022

2023

Salarisgrens voor de excedentregeling

 €62.859,-

 €70.489,-

Maximaal pensioengevend salaris

 €114.866,-

 €128.810,-

Verhoging middelloonregeling (Garantiepensioenmodule) en eindloonregeling

 3,42%

 14,33%

Extra verhoging (inhaalindexatie) middelloonregeling (Garantiepensioenmodule) en eindloonregeling

 1,07%

 0,53%

De salarisgrens voor de excedentregeling is verhoogd

De salarisgrens voor de excedentregeling is verhoogd van €62.859,- in 2022 naar
€70.489,- in 2023. Dat betekent dat uw pensioenopbouw bij Pensura bij een hoger bedrag start. Tot aan de excedentgrens bouwt u pensioen op bij Pensioenfonds PGB.

Het maximaal pensioengevend salaris is verhoogd

Het maximale salaris waarover u pensioen opbouwt is verhoogd van €114.866,- in 2022 naar €128.810,- in 2023. Over het salaris boven dit bedrag bouwt u geen pensioen op bij Pensura. Dit is een wettelijk voorschrift dat door Pensura wordt gevolgd. U kunt voor het salaris boven dit bedrag zelf aanvullend pensioen regelen via een bank of verzekeraar.

Was u vóór 2011 in dienst? Dan wordt uw (opgebouwde) pensioen verhoogd

De financiële positie van Pensura is in 2022 verbeterd. Het bestuur heeft daarom besloten om de pensioenen per 1 januari 2022 te verhogen met 14,33%. Deze verhoging geldt voor de opgebouwde pensioenen in de middelloonregeling van Pensioenreglement 2006 (Garantiepensioenmodule) en de eindloonregeling van Pensioenreglement 2003. Ook alle ingegane pensioenen worden verhoogd. De verhoging geldt niet voor de pensioenkapitalen die zijn opgebouwd in de excedentregeling of vrijwillige bijspaarregeling. Dit zijn de kapitalen die zijn ondergebracht bij ABN AMRO Pension Services.

Een verhoging van het pensioen kan alleen als ons fonds daar genoeg geld voor heeft. Per jaar beoordelen wij of een verhoging mogelijk is en hoeveel uw pensioen kan worden verhoogd. Een (gedeeltelijke) verhoging van uw pensioen zou in de komende drie jaar mogelijk kunnen zijn. Wij verwachten daarnaast de komende drie jaar geen verlaging van uw pensioen. De werkgever heeft toegezegd dat hij bijspringt als ons fonds er financieel slecht voor staat.

Extra verhoging (inhaalindexatie)

Onder bepaalde voorwaarden kunnen de pensioenen extra worden verhoogd, om zo gemiste verhogingen uit het verleden in te halen. Op dit moment is de financiële situatie van ons fonds zodanig, dat ook een inhaalindexatie van 0,53% kan worden verleend. Ook deze verhoging geldt alleen voor de opgebouwde en ingegane pensioenen in de middelloonregeling van Pensioenreglement 2006 (Garantiepensioenmodule) en de eindloonregeling van Pensioenreglement 2003.

Verhoging wordt verwerkt 

Op dit moment zijn wij druk bezig om de verhogingen te verwerken in onze administratie. Wij zullen u hier per post verder over informeren.

Hebt u vragen?

Dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.