Nieuws

Stijging beleidsdekkingsgraad februari 108,6%

De beleidsdekkingsgraad van ons fonds ging de afgelopen maand omhoog van 107,5% naar 108,6%. De actuele dekkingsgraad steeg van 115,8% naar 119,4%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is het uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen. De overheid heeft de beleidsdekkingsgraad ingevoerd, omdat deze minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. De beleidsdekkingsgraad van ons fonds was eind februari 108,6%.

Ons fonds moet eigenlijk een beleidsdekkingsgraad hebben van 121,9%. Met de huidige beleidsdekkingsgraad is er dus een tekort aan reserves.

Ontwikkelingen in februari

Februari was een goede maand voor de financiële positie van pensioenfondsen. Dit heeft te maken met de stijging van de rente. Bij een hogere rente, hoeft ons fonds minder geld in kas te houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen.

Onze actuele dekkingsgraad steeg van 115,8% naar 119,4%. De beleidsdekkingsgraad ging met 1,1%-punt omhoog naar 108,6%, omdat dit een gemiddelde is van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden.

Meer informatie

Bekijk de dekkingsgraad in deze grafiek. De grafiek wordt elke maand bijgewerkt.