Nieuws

Wat is er gewijzigd voor uw pensioen(opbouw) per 1 januari 2020?

Per 1 januari 2020 zijn er een paar wijzigingen van toepassing voor (de opbouw van) uw pensioen bij Pensura. Wij zetten de belangrijkste cijfers voor u op een rij.

  2020 2019
Salarisgrens voor de excedentregeling €60.256,44 €58.883,67
Maximaal pensioengevend salaris €110.111,- €107.593,-
Verhoging pensioen in middelloonregeling en eindloonregeling 0,96% 1,21%

De salarisgrens voor de excedentregeling is verhoogd

De salarisgrens voor de excedentregeling is verhoogd van € 58.883,67 in 2019 naar € 60.256,44 in 2020. Dat betekent dat uw pensioenopbouw bij Pensura bij een hoger bedrag start. Tot aan de excedentgrens bouwt u pensioen op bij Bpf Schoonmaak.

Het maximaal pensioengevend salaris is verhoogd

Het maximale salaris waarover u pensioen opbouwt is verhoogd. Over het salaris boven dit bedrag bouwt u geen pensioen op bij Pensura. Dit is een wettelijk voorschrift dat door Pensura wordt gevolgd. U kunt voor het salaris boven dit bedrag zelf aanvullend pensioen regelen via een bank of verzekeraar.

Was u vóór 2011 in dienst?

Dan wordt uw opgebouwde pensioen verhoogd. Het bestuur heeft besloten uw opgebouwde pensioen in de middelloonregeling (Garantiepensioenmodule) per 1 januari 2020 te verhogen met 0,96%. Deze verhoging geldt ook voor gewezen deelnemers en gepensioneerden in de pensioenregeling 2003 en 2006. U wordt daar per brief over geïnformeerd.

Gepensioneerden ontvangen in februari voor het eerst het verhoogde pensioen. De verhoging uit de maand januari is ook in de betaling van februari meegenomen.

Het bestuur van het pensioenfonds verwacht uw pensioenaanspraken de komende jaren beperkt te kunnen verhogen. Dat betekent dat uw pensioenaanspraken waarschijnlijk niet volledig mee zullen stijgen met de prijzen. Over het verlagen van uw aanspraken hoeft u zich de komende jaren geen zorgen te maken, omdat de werkgever een bijstortingsverplichting heeft.

Hebt u vragen?

Dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.