Onze organisatie

Jaarbericht 2018

Bestuur

Het bestuur van Pensura bestaat einde 2018 uit 8 personen. 4 bestuursleden vertegenwoordigen de werkgever, 3 vertegenwoordigen de werknemers en er is 1 vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden.

De samenstelling van het bestuur was in 2018 als volgt:

Naam

Namens

B. Debrauwer (voorzitter)

Werkgever

J. ten Berge

Werkgever

B. Vleerlaag

Werkgever

E. Bentsen

Werkgever

D. Geerlings (secretaris)

Werknemers

A. Gengler

Werknemers

P. Hamminga

Werknemers

M. Claassens

Pensioengerechtigden

Meer informatie

Meer informatie over de organisatie van Pensura vindt u hier.

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan bestaat volgens de statuten uit 5 personen. De samenstelling was in 2018 als volgt:

Naam

Namens

A. Dijkhuis

Werkgever

G. Jurgens (voorzitter)

Pensioengerechtigden

P. Franssen

Werknemers

Vacature

Werknemers

Vacature

Gewezen deelnemers

D. Leendertse is op 9 januari 2019 benoemd tot lid van het verantwoordingsorgaan namens de werknemers. De vacature die einde 2018 bestond is daarmee ingevuld.

Meer informatie

Meer informatie over de organisatie van Pensura vindt u hier.

Visitatiecommissie

Het intern toezicht van Pensura wordt uitgeoefend door een visitatiecommissie. De taken en bevoegdheden van dit orgaan zijn vastgesteld in de statuten van het fonds en het Reglement Visitatiecommissie. Dat geldt ook voor de samenstelling, benoeming en werkwijze van de visitatiecommissie. De visitatie over het verslagjaar 2018 is uitgevoerd in 2019.

De visitatiecommissie bestond toen uit de volgende leden:

  • T. Driessen
  • H. Polee
  • F. Rijksen

Meer informatie

Meer informatie over de organisatie van Pensura vindt u hier.