Verandert uw situatie?

Ziek en arbeidsongeschikt

Als u lang ziek bent, kan dit eindigen in arbeidsongeschiktheid. Dat kan, naast lichamelijke of psychische klachten, ook gevolgen hebben voor uw inkomen en uw pensioen.

1. U bent ziek

De eerste 2 jaar dat u ziek bent, ontvangt u inkomen van uw werkgever. Hierover bouwt u pensioen op.

2. U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

Wat is er geregeld?

Als u langer dan 2 jaar ziek bent, kunt u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt worden verklaard (80%-100%). U wordt dan ontslagen en ontvangt van de overheid een IVA-uitkering. Deze uitkering is een onderdeel van de WIA.

Pensioen voor later

Was u al vóór 1 januari 2011 arbeidsongeschikt? Dan wordt uw pensioenopbouw bij ons pensioenfonds voortgezet zonder dat u premie hoeft te betalen.

Bent u ná 1 januari 2011 arbeidsongeschikt geworden? Er zijn dan twee verschillende situaties:

  • Is uw inkomen lager dan het basisjaarinkomen van € 62.859,-? Dan bouwde u van 1 januari 2011 tot 1 januari 2021 geen pensioen meer op bij Pensura, maar bij Bpf Schoonmaak. Vanaf 2021 bouwt u pensioen op bij Pensioenfonds PGB. Als u arbeidsongeschikt bent geworden, moet u contact opnemen met Pensioenfonds PGB.

  • Is uw inkomen hoger dan het basisjaarinkomen van € 62.859,-? Dan bent u ook na 1 januari 2011 nog deelnemer van Pensura voor het deel van uw inkomen dat hoger is dan het basisjaarinkomen. U bouwt dan pensioenkapitaal op in de Beleggingspensioenmodule van de pensioenregeling van Pensura. Als u arbeidsongeschikt bent geworden, wordt de opbouw van uw pensioenkapitaal voortgezet zonder dat u daarvoor premie betaalt.

Als u met pensioen gaat, ontvangt u ouderdomspensioen van ons. Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

Wat is er verder geregeld?

Via de werkgever is er verder een WIA-excedent verzekering afgesloten voor alle werknemers boven de loongrens. Voor informatie over deze verzekering kunt u terecht bij uw werkgever.

Wat moet u doen?

U hoeft ons niets door te geven over uw situatie. Wij ontvangen informatie van UWV.

Hoeveel krijgt u?

Het bedrag dat u ontvangt als u met pensioen gaat, staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is uw persoonlijke pensioenoverzicht. U ontvangt dit overzicht elk jaar van ons. Ga naar Mijn Pensioencijfers en bekijk uw pensioenoverzicht online.

3. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt of niet duurzaam arbeidsongeschikt

Wat is er geregeld?

Als u langer dan 2 jaar ziek bent, kunt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard. Dan gelden er andere regels dan wanneer u volledig arbeidsongeschikt bent verklaard. De mate waarin de pensioenopbouw wordt voortgezet, hangt af van de mate van uw arbeidsongeschiktheid en wordt vastgesteld door UWV. Neem contact op met onze helpdesk. Onze medewerkers kunnen u vertellen wat voor u geldt.

Wat is er verder geregeld?

Via de werkgever is er verder een WIA-excedent verzekering afgesloten voor alle werknemers boven de loongrens. Voor informatie over deze verzekering kunt u terecht bij uw werkgever.

Wat moet u doen?

U hoeft ons niets door te geven over uw situatie. Wij ontvangen informatie van UWV.

Hoeveel krijgt u?

Het bedrag dat u ontvangt als u met pensioen gaat, staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is uw persoonlijke pensioenoverzicht. U ontvangt dit overzicht elk jaar van ons. Ga naar Mijn Pensioencijfers en bekijk uw pensioenoverzicht online.