Verandert uw situatie?

Trouwen

Gaat u trouwen? Dan deelt u meer met elkaar. Op persoonlijk vlak en financieel, bijvoorbeeld uw pensioen. Wat is er geregeld en wat kunt u nog meer doen?

Wat is er geregeld?

Uw partner heeft automatisch recht op partnerpensioen als u komt te overlijden.

Het partnerpensioen is bij ons een verzekering voor het geval u komt te overlijden. Uw partner heeft recht op partnerpensioen zolang u in dienst bent. Gaat u uit dienst of met pensioen? Dan heeft uw partner geen recht meer op partnerpensioen. U kunt dit voorkomen als u met pensioen gaat. Met het kapitaal dat u in de excedentregeling hebt opgebouwd, kunt u dan namelijk een ouderdomspensioen inclusief partnerpensioen inkopen bij een bank of verzekeraar naar keuze. Was u op 31 december 2010 al in dienst bij uw werkgever? Dan kunt u als u met pensioen gaat bovendien een deel van uw ouderdomspensioen inruilen voor een partnerpensioen.

Hoeveel krijgt uw partner?

In het pensioenoverzicht staat hoeveel partnerpensioen wij voor uw partner regelen. U kunt uw persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken in Mijn Pensioencijfers.

Wat moet u doen?

U hoeft u niets te doen. Wij ontvangen de gegevens van uw partner automatisch van de gemeente.

Trouwt u in het buitenland? Stuur ons dan een gewaarmerkte kopie van de huwelijksakte. Dit kan digitaal via Mijn Pensioencijfers. Trouwt u in het buitenland, maar woont u in Nederland? Dan moet u uw huwelijk bij de gemeente melden. Wij ontvangen de gegevens van uw partner dan automatisch van de gemeente.

Wat kunt u verder regelen?

U kunt ervoor zorgen dat uw partner na uw overlijden een hoger inkomen ontvangt. Hiervoor kunt u zelf een verzekering afsluiten.