Nieuws

Geen reguliere verhoging, wel een inhaalverhoging per 1-1-2024

Het liefst verhogen we elk jaar de pensioenen, zodat het pensioen zijn waarde houdt. We verhogen daarom de pensioenen per 1 januari 2024 met 1,25%. Deze inhaalverhoging geldt voor:
• Iedereen die pensioen bij ons opbouwt in de middelloonregeling van Pensioenreglement 2006 (Garantiepensioenmodule) en de eindloonregeling van Pensioenreglement 2003.
• Iedereen die al pensioen van ons krijgt.
• Iedereen die in het verleden pensioen bij ons opbouwde en dit bij ons liet staan.

 

Voorwaarden om te mogen verhogen

Om de pensioenen te mogen verhogen houden we ons aan een aantal voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat we kijken naar de stijging van de consumentenprijzen. We nemen hiervoor de Consumenten Prijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In ons beleid ligt vastgelegd dat we dit steeds doen over de periode oktober van het afgelopen jaar tot oktober van het huidige jaar. Daarnaast moet onze financiële positie goed zijn.

Geen prijsstijging in 2023

Volgens het CBS was de CPI in de periode van oktober 2022 tot oktober 2023 negatief. Dit wil zeggen dat de prijzen in oktober 2023 lager waren dan de prijzen in oktober 2022. Daarom kunnen we geen reguliere verhoging van de pensioenen geven. Vorig jaar was de prijsstijging van oktober 2021 tot oktober 2022 erg hoog. Dat gaf ons, samen met een goede financiële positie van ons fonds, ruimte voor de verhoging van 14,33% per 1 januari 2023.

Gelukkig kunnen we wel een inhaalverhoging geven. Deze geven we per 1 januari 2024.

Extra verhoging (inhaalverhoging)

Onder bepaalde voorwaarden kunnen we de pensioenen extra verhogen. Zo halen we gemiste verhogingen uit het verleden in. Op dit moment is de financiële situatie van ons fonds goed genoeg hiervoor. We geven daarom een inhaalverhoging van 1,25%. Voor deze verhoging geldt voor de opgebouwde pensioenen in de middelloonregeling van Pensioenreglement 2006 (Garantiepensioenmodule) en de eindloonregeling van Pensioenreglement 2003.
Voor gepensioneerden die de afgelopen jaren een pensioen bij Pensura aankochten met het opgebouwde pensioenkapitaal geldt er een kleine uitzondering*.
Ook is er een kleine uitzondering voor werknemers die (deels) arbeidsongeschikt zijn en daardoor premievrij pensioen opbouwen.**

Voor gepensioneerden: betaling verhoogde bedrag

Gepensioneerden krijgen in maart 2024 het verhoogde bedrag inclusief de verhoging van januari en februari 2024. Vanaf april 2024 ontvangt u voor het eerst het nieuwe maandelijkse pensioenbedrag.

Goed om te weten

• U ontvangt nog een persoonlijke brief over dit bericht. Afhankelijk van uw voorkeur krijgt u deze per post of u krijgt een e-mail met de melding dat de brief voor u klaarstaat in ‘Mijn Pensioencijfers’.
• In ‘Mijn Pensioencijfers’ ziet u een overzicht van uw pensioen bij ons fonds. U logt veilig en snel met uw DigiD in via onze website. De knop ‘Inloggen’ staat rechtsboven aan elke pagina.
• Deze verhoging is in de maand april verwerkt in de gegevens die u ziet in ‘Mijn Pensioencijfers’.

*Inhaal verhoging kleine uitzondering gepensioneerden
Een kleine uitzondering als u in de afgelopen jaren pensioen hebt aangekocht bij Pensura:
Bent u met pensioen en hebt u in de afgelopen jaren een pensioen bij Pensura aangekocht met door u opgebouwd pensioenkapitaal? Dan kan het zijn dat wij niet de volledige inhaalverhoging aan u mogen toekennen. Dat is wettelijk bepaald. Dit geldt dan overigens alleen voor dat stukje pensioen dat u met uw kapitaal hebt aangekocht. Over het pensioen dat u in onze middelloon- en/of eindloonregeling hebt opgebouwd, krijgt u de volledige inhaalindexatie. Voor alle gepensioneerden waarop dit van toepassing is, hebben wij individueel berekend welk deel van de inhaalindexatie op dat stukje pensioen mag worden toegekend. Daarbij zijn wij uitgegaan van de wettelijke regels.
**Inhaal verhoging kleine uitzondering arbeidsongeschikten
Bent u arbeidsongeschikt? Dan bouwt u premievrij pensioen op. Het kan dan zijn dat wij niet de volledige inhaalverhoging aan u mogen toekennen. Dat is wettelijk bepaald. Voor alle arbeidsongeschikten waarop dit van toepassing is, hebben wij individueel berekend welk deel van de inhaalindexatie op dat stukje pensioen mag worden toegekend. Daarbij zijn wij uitgegaan van de wettelijke regels.