Nieuws

Verhoging van uw pensioen

Eind februari kondigden wij het goede nieuws al aan: wij verhogen uw pensioen! Het gaat om een verhoging per 1 januari 2023 van 14,33% en een inhaal verhoging van 0,53%.

Eind februari kondigden wij het goede nieuws al aan: wij verhogen uw pensioen! Het gaat om een verhoging per 1 januari 2023 van 14,33% en een inhaal verhoging van 0,53% (* lees de uitzondering op de inhaal verhoging). Deze verhogingen doen we omdat onze financiële positie gezond is.

Deze verhoging geldt voor iedereen die: 

  • pensioen van ons krijgt.
  • al voor 2011 bij Diversey in dienst was en die pensioen opbouwde in:
    • de middelloonregeling van Pensioenreglement 2006 (Garantiepensioenmodule).
    • de eindloonregeling van Pensioenreglement 2003.

Deze verhoging geldt niet voor de pensioenkapitalen die zijn opgebouwd in de excedentregeling of vrijwillige bijspaarregeling. Dit zijn de kapitalen die zijn ondergebracht bij ABN AMRO Pension Services.

Verwachting verhoging pensioen in de toekomst
Een verhoging van het pensioen kan alleen als ons fonds daar genoeg geld voor heeft. Per jaar beoordelen wij of een verhoging mogelijk is en hoeveel uw pensioen kan worden verhoogd. Een (gedeeltelijke) verhoging van uw pensioen zou in de komende drie jaar mogelijk kunnen zijn. Wij verwachten daarnaast de komende drie jaar geen verlaging van uw pensioen. De werkgever heeft toegezegd dat hij bijspringt als ons fonds er financieel slecht voor staat.

Gepensioneerd? U krijgt uw verhoogde pensioen in maartKrijgt u al pensioen van ons fonds? Dan krijgt u vanaf maart uw nieuwe pensioenbedrag. Bij het pensioen van maart zit ook de verhoging van januari en februari verwerkt. Deze krijgt u dus met terugwerkende kracht.

Zichtbaarheid in Mijn PensioencijfersBouwt u pensioen op bij ons fonds? Dan ziet u in Mijn Pensioencijfers de stand van uw pensioen. Inloggen gaat veilig en snel met uw DigiD. Vanaf begin april is de verhoging verwerkt.

 

*Inhaal verhoging
Een kleine uitzondering als u in de afgelopen jaren pensioen hebt aangekocht bij Pensura: 
Bent u met pensioen en hebt u in de afgelopen jaren een pensioen bij Pensura aangekocht met door u opgebouwd pensioenkapitaal? Dan kan het zijn dat wij niet de volledige inhaal verhoging aan u mogen toekennen. Dat is wettelijk bepaald. Dit geldt dan overigens alleen voor dat stukje pensioen dat u met uw kapitaal hebt aangekocht. Over het pensioen dat u in onze middelloon- en/of eindloonregeling hebt opgebouwd krijgt u de volledige inhaalindexatie.  Voor alle gepensioneerden waarop dit van toepassing is, hebben wij individueel berekend welk deel van de inhaalindexatie op dat stukje pensioen mag worden toegekend. Daarbij zijn wij uitgegaan van de wettelijke regels.