Nieuws

Onze financiële positie in januari

De actuele dekkingsgraad van ons fonds daalde in januari van 143,5% naar 128,2%. De beleidsdekkingsgraad steeg van 139,17% naar 139,23%.

Ontwikkelingen in januari

In januari zijn onze verplichtingen gestegen. Dit heeft twee redenen. Ten eerste besloten we om de pensioenen te verhogen. Hierdoor hebben we meer geld nodig voor de pensioenbetalingen nu en in de (verre) toekomst. Ten tweede komt de daling door de daling van de rente. Ook hierdoor hebben we meer geld in kas nodig. Onze financiële positie is daardoor minder goed dan in december 2022.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Beleidsdekkingsgraad

Ons fonds kent 2 dekkingsgraden:

  • een (maandelijkse) actuele dekkingsgraad, en
  • een beleidsdekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is het uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen. De beleidsdekkingsgraad vertoont minder pieken en dalen dan de actuele dekkingsgraad. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De beleidsdekkingsgraad van ons fonds was eind januari 139,2%. Ons fonds moet een beleidsdekkingsgraad hebben van 123,2%. Met de huidige beleidsdekkingsgraad zijn er dus voldoende reserves.

Meer informatie

Bekijk het verloop van de dekkingsgraad in deze grafiek. De grafiek wordt elke maand bijgewerkt.