Nieuws

Onze financiële positie in februari

De actuele dekkingsgraad van ons fonds steeg in februari van 128,2% naar 130,1%. De beleidsdekkingsgraad steeg van 139,23% naar 139,31%.

Ontwikkelingen in februari

In februari zijn onze verplichtingen afgenomen. Die afname is het gevolg van de gestegen rente. Hierdoor hoeven we minder geld te reserveren voor alle pensioenen. Tegelijkertijd daalde ons vermogen iets als gevolg van teleurstellende beleggingsresultaten. Uiteindelijk was onze financiële positie in februari toch beter dan in januari.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Beleidsdekkingsgraad

Ons fonds kent 2 dekkingsgraden:

  • een (maandelijkse) actuele dekkingsgraad, en
  • een beleidsdekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is het uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen. De beleidsdekkingsgraad vertoont minder pieken en dalen dan de actuele dekkingsgraad. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De beleidsdekkingsgraad van ons fonds was eind februari 139,3%. Ons fonds moet een beleidsdekkingsgraad hebben van 123,2%. Met de huidige beleidsdekkingsgraad zijn er dus voldoende reserves.

Meer informatie

Bekijk het verloop van de dekkingsgraad in deze grafiek. De grafiek wordt elke maand bijgewerkt.