Nieuws

Onze financiële positie in september

De actuele dekkingsgraad van ons fonds daalde in september licht, van 143,7% naar 143,6%. De beleidsdekkingsgraad steeg van 134,8% naar 136,0%.

Ontwikkelingen in september

De rente steeg in september. Dat is goed nieuws voor pensioenfondsen. We hoeven dan minder geld in kas te houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Daar stond tegenover dat ons vermogen afnam. Dat kwam omdat een deel van onze beleggingen minder waard werd. Dit negatieve effect was groter dan het positieve effect van de rentestijging. Daarom daalde onze actuele dekkingsgraad in september licht met 0,1%-punt.

Onze beleidsdekkingsgraad ging in september omhoog: met 1,2%-punt. Dit is een gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Beleidsdekkingsgraad

Ons fonds kent 2 dekkingsgraden:

  • een (maandelijkse) actuele dekkingsgraad, en
  • een beleidsdekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is het uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen. De beleidsdekkingsgraad vertoont minder pieken en dalen dan de actuele dekkingsgraad. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De beleidsdekkingsgraad van ons fonds was eind september 136,0%. Ons fonds moet een beleidsdekkingsgraad hebben van 123,2%. Met de huidige beleidsdekkingsgraad zijn er dus voldoende reserves.

Meer informatie

Bekijk het verloop van de dekkingsgraad in deze grafiek. De grafiek wordt elke maand bijgewerkt.