Nieuws

Onze financiële positie in oktober

De actuele dekkingsgraad van ons fonds steeg in oktober van 143,6% naar 147,8%. De beleidsdekkingsgraad steeg van 136,0% naar 137,4%.

Ontwikkelingen in oktober

Met de beleggingen van ons fonds ging het in oktober beter dan in september. Ons vermogen groeide hierdoor. De rente is net als de vorige maand ook weer gestegen. Een hogere rente betekent dat ons fonds op lange termijn minder geld opzij hoeft te zetten om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. Dit zijn positieve ontwikkelingen voor onze dekkingsgraad. Deze steeg in oktober met 4,2%-punt. Onze financiële positie verbetert daardoor.
Onze beleidsdekkingsgraad ging in oktober ook omhoog: met 1,4%-punt. Dit is een gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Beleidsdekkingsgraad

Ons fonds kent 2 dekkingsgraden:

  • een (maandelijkse) actuele dekkingsgraad, en
  • een beleidsdekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is het uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen. De beleidsdekkingsgraad vertoont minder pieken en dalen dan de actuele dekkingsgraad. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.
De beleidsdekkingsgraad van ons fonds was eind oktober 137,4%. Ons fonds moet een beleidsdekkingsgraad hebben van 123,2%. Met de huidige beleidsdekkingsgraad zijn er dus voldoende reserves

Meer informatie

Bekijk het verloop van de dekkingsgraad in deze grafiek. De grafiek wordt elke maand bijgewerkt.