Nieuws

Onze financiële positie in juni

De actuele dekkingsgraad van ons fonds daalde de afgelopen maand licht: van 139,3% naar 139,2%. De beleidsdekkingsgraad steeg van 131,6% naar 132,4%.

Ontwikkelingen in juni

De rente steeg in juni. Dat is goed voor pensioenfondsen. We hoeven dan minder geld in kas te houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Wel daalde ons vermogen. Dat effect was groter. Daarom daalde onze actuele dekkingsgraad in juni met 0,1%-punt.

Onze beleidsdekkingsgraad ging in juni wel omhoog: met 0,8%-punt. Dit is een gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Beleidsdekkingsgraad

Ons fonds kent 2 dekkingsgraden:

  • een (maandelijkse) actuele dekkingsgraad, en
  • een beleidsdekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is het uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen. De beleidsdekkingsgraad vertoont minder pieken en dalen dan de actuele dekkingsgraad. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De beleidsdekkingsgraad van ons fonds was eind juni 132,4%. Ons fonds moet een beleidsdekkingsgraad hebben van 123,2%. Met de huidige beleidsdekkingsgraad zijn er dus voldoende reserves.

Meer informatie

Bekijk het verloop van de dekkingsgraad in deze grafiek. De grafiek wordt elke maand bijgewerkt.