Nieuws

Vacature in het VO: doet u mee?

Ons pensioenfonds heeft een vacature in het Verantwoordingsorgaan voor een gewezen deelnemer. Werkt u nog wel bij Diversey maar bouwt u nu geen pensioen op bij pensioenfonds Pensura en bent u ook geïnteresseerd in deze vacature? Dan kunt u zich kandidaat stellen.

Eisen en procedure

Het Verantwoordingsorgaan beoordeelt of het bestuur het beleid goed heeft uitgevoerd en goede beleidskeuzes voor de toekomst heeft gemaakt. Als u lid wilt worden van het Verantwoordingsorgaan (VO), moet u aan een aantal eisen voldoen. In het document vereisten voor leden van het Verantwoordingsorgaan leest u meer over de taken van het VO en de eisen waaraan VO-leden moeten voldoen. Natuurlijk hebt u aanvullend een bijzondere interesse in pensioen.

U kunt zich vóór 1 september 2020 melden als u voldoet aan het profiel én interesse en tijd hebt om in elk geval voor een periode van vier jaar zitting te nemen in het VO. Uw kandidaatstelling ontvangen wij graag per e-mail met een motivatie en een onderbouwing hoe u voldoet aan het profiel. Verder vragen we u een curriculum vitae bij te voegen.

Contactpersoon

Voor meer informatie over de werkzaamheden van het VO kunt u terecht bij Zoey Rondas, bestuursadviseur. Als u zich kandidaat wil stellen of vragen hebt over de functie, neem dan vóór 1 september 2020 contact op met Zoey. Hij is bereikbaar per e-mail op zoey.rondas@azl.eu of telefonisch op 088 116 2762. Ook op onze website vindt u meer informatie over het Verantwoordingsorgaan.

Vervolgprocedure

Na uw kandidaatstelling kan een kennismakingsgesprek met een delegatie van het VO en/of het bestuur volgen. Bij meer dan twee geschikte kandidaten worden er verkiezingen georganiseerd. Verder streven wij naar diversiteit binnen het VO en bestuur op basis van de Code Pensioenfondsen. Bij gelijke geschiktheid gaat daarom de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat. Wij zullen uiteraard vertrouwelijk omgaan met een kandidaatstelling en de beoordeling of aan het profiel wordt voldaan.