Nieuws

Evaluatie van de beleggingen is afgerond

Om het vermogen voldoende te kunnen laten groeien moeten pensioenfondsen beleggen. Zoals bekend is beleggen niet zonder risico’s. Daarom worden de beleggingen regelmatig geëvalueerd. Pensura heeft de evaluatie van het beleggingsjaar 2019 inmiddels afgerond. Deze gaf dit jaar aanleiding om opnieuw naar onze matchingportefeuille te kijken.

Bij de evaluatie kijkt het pensioenfonds naar het strategische beleggingsbeleid van het fonds, het beleggingsplan en de uitvoering. De Commissie Beleggingen bereidt de evaluatie voor en het bestuur besluit of er aanpassingen nodig zijn. Het verslag van de commissie gaf het bestuur aanleiding om dit jaar extra aandacht te besteden aan de matchingportefeuilleDe matchingportefeuille vormt de stabiele basis van de beleggingen en bevat vastrentende waarden (voornamelijk obligaties). De matchingportefeuille moet de renterisico’s - verbonden aan de (opgebouwde) pensioenen - beheersen. van ons fonds.

Matchingportefeuille onder de loep in 2020

De totale portefeuille behaalde in 2019 een beleggingsresultaat van 20,47% en versloeg daarbij de benchmarkDe benchmark is het gemiddelde van de beleggingsresultaten van een geselecteerde groep beleggingen waarmee Pensura zich wil vergelijken. met 0,24%. Dat is een prima resultaat. Maar als we kijken naar de onderliggende portefeuilles, dan valt op dat onze matchingportefeuille in 2019 met 1,52% het aanzienlijk minder goed deed dan de benchmark. Dankzij de hoge rendementen op de aandelenmarkten deed onze returnportefeuilleDe returnportefeuille bevat voornamelijk aandelen. De returnportefeuille moet zorgen voor extra rendement om de (opgebouwde) pensioenen te kunnen verhogen. het juist uitstekend, en ook beter dan de benchmark.

De Commissie Beleggingen zet in de voorbereidende evaluatie uiteen wat de oorzaken zijn van het achterblijven van de matchingportefeuille. In 2020 zal de commissie verder onderzoeken hoe de matchingportefeuille, samen met de vastrentende beleggingen uit de returnportefeuille, in de toekomst een beter rendement kan halen. Een belangrijk onderzoeksthema daarbij is, om te kijken of de beleggingen anders verdeeld moeten worden tussen de matching- en de returnportefeuille. Daarbij wordt altijd rekening gehouden met de risico’s die het fonds bereid is te nemen.

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen heeft interesse van deelnemers

Verder werd in het verslag nog het onderzoek over Maatschappelijk Verantwoord Beleggen genoemd, dat in 2019 onder deelnemers is gehouden. Dit heeft een aantal interessante conclusies opgeleverd. Zo kwam bijvoorbeeld naar voren dat deelnemers beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en de informatie daarover belangrijk vinden. Het fonds attendeert de deelnemers daarom graag over de informatie daarover op de website, die daar sinds kort te vinden is.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de evaluatie van onze beleggingen in 2019? Lees hier de evaluatie van de commissie beleggingen. Op onze website vindt u meer informatie over de beleggingen van het fonds.