Nieuws

Beleidsdekkingsgraad mei: 108,7%

De beleidsdekkingsgraad van ons fonds is verder gedaald in mei. Een maand eerder was de beleidsdekkingsgraad 109,6%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is het uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen. De overheid heeft de beleidsdekkingsgraad ingevoerd, omdat deze minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. De beleidsdekkingsgraad van ons fonds was eind mei 108,7%.

Ons fonds moet eigenlijk een beleidsdekkingsgraad hebben van 121,2%. Met de huidige beleidsdekkingsgraad is er een tekort aan reserves.

Ontwikkelingen in mei

Na een flinke daling in de afgelopen maanden, heeft de financiële positie zich gestabiliseerd in april en mei. Dat is te zien aan de actuele dekkingsgraad. Deze steeg in mei van 102,2% naar 103,6%. De beleidsdekkingsgraad daalde wel. Dat komt omdat de beleidsdekkingsgraad een gemiddelde is van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden.

De financiële markten zijn momenteel erg onrustig. Dat komt onder andere door de coronacrisis. Hierdoor is niet te zeggen hoe de financiële situatie zich nu verder ontwikkelt. Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet en benadrukt dat ons fonds belegt voor de lange termijn en zorgvuldig beslissingen neemt. In een nieuwsbericht lichten we de invloed van het coronavirus verder toe.

Meer informatie

Bekijk de dekkingsgraad in deze grafiek. De grafiek wordt elke maand bijgewerkt.