Nieuws

Wat als het mee- of tegenzit?

Wat gebeurt er met uw pensioen als het langere tijd economisch goed of juist heel slecht gaat? Die inschatting ziet u aan het einde van dit jaar voor het eerst op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Als u inlogt op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u straks een inschatting van uw pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. U ziet een inschatting van uw totale pensioen, inclusief de AOW.

Hoe ziet die inschatting eruit?

U ziet de inschatting van uw pensioen met drie pijlen, die samen vanuit één punt starten. Het onderste bedrag is geen inschatting. Dit is het pensioen dat u tot nu toe hebt opgebouwd. De bovenste drie zijn een inschatting van het pensioen waarop u lijkt te gaan uitkomen in verschillende situaties:

 • Het verwachte eindresultaat
  Dit ziet u in het midden bovenaan. Dit is het pensioen waar u op dit moment op uit lijkt te komen. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt en 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.
 • Als het meezit
  Bij de rechter pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch erg meezit. De kans is op dit moment klein (5%) dat u uitkomt op een hoger bedrag dan het rechter bedrag.
 • Als het tegenzit
  Bij de linker pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. De kans is op dit moment ook klein (5%) dat u uitkomt op een lager bedrag dan het linker bedrag.

Let op: zijn de scenario's voor u niet zichtbaar?

Dan zijn uw gegevens op dit moment nog niet aangeleverd. Dit kan twee oorzaken hebben:

 • Hebt u ook pensioen opgebouwd in de excedentregeling (Beleggingspensioenmodule) van Pensura? Dan ziet u pas aan het einde van dit jaar de drie scenario’s voor uw pensioen. 
 • De pensioenuitvoerder van een ander pensioenfonds waar u pensioen hebt opgebouwd kan op dit moment de scenariobedragen nog niet berekenen.

U ziet daarom in plaats van de navigatie metafoor het volgende bericht: 'Berekenen vooruitblik niet mogelijk. De bedragen van één of meerdere pensioenuitvoerders zijn helaas nog niet beschikbaar. Daarom kunnen wij nu niet berekenen wat er gebeurt met uw pensioen, als het beter of juist slechter gaat met de economie. U kunt het over enige tijd nog eens proberen.'

Volgend jaar: ook op uw UPO

Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u volgend jaar van ons ontvangt, ziet u ook een inschatting van uw pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. U ziet dan een inschatting van het pensioen dat u van ons fonds gaat ontvangen.

Contact

Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op.