Nieuws

Bertus Morren verkozen tot nieuw lid van het Verantwoordingsorgaan

Pensioengerechtigden van Pensura konden afgelopen zomer hun stem uitbrengen tijdens de verkiezingen voor een nieuw lid van het Verantwoordingsorgaan. Bertus Morren kreeg de meeste stemmen.

Per 1 november 2019 is de zittingstermijn van Gerrit Jurgens afgelopen. Sinds dat moment neemt Bertus Morren zitting in het Verantwoordingsorgaan, namens de pensioengerechtigden van het fonds. Gerrit Jurgens zal het Verantwoordingsorgaan tijdelijk nog adviseren, zodat hij met zijn kennis en ervaring nog kan bijdragen aan de totstandkoming van het jaarwerk van 2019. Pieter Franssen zal de rol van voorzitter overnemen.

Pensura bedankt de gepensioneerden voor het uitbrengen van hun stem en bedankt Gerrit Jurgens voor zijn jarenlange inzet als lid van het Verantwoordingsorgaan en daarvoor als lid van de deelnemersraad en het bestuur van Pensura.

Verantwoordingsorgaan

Het Verantwoordingsorgaan beoordeelt of het bestuur het beleid goed heeft uitgevoerd en goede beleidskeuzes voor de toekomst heeft gemaakt. Meer informatie over het Verantwoordingsorgaan vindt u op onze website.