Nieuws

Beleidsdekkingsgraad augustus: 114,7%

De beleidsdekkingsgraad van ons fonds is gedaald in augustus. Een maand eerder was de beleidsdekkingsgraad 115,8%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is het uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen. De overheid heeft de beleidsdekkingsgraad ingevoerd, omdat deze minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. De beleidsdekkingsgraad van het fonds was eind augustus 114,7%.

Ons fonds moet eigenlijk een beleidsdekkingsgraad hebben van 120,6%. Met de huidige beleidsdekkingsgraad is er een tekort aan reserves.

Wat speelde er in augustus?

De financiële positie verslechterde met name in het begin van augustus. Toen ging de rente omlaag. Een lage rente is slecht nieuws voor ons pensioenfonds. Dan moeten we meer geld opzij leggen om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Dat geld moeten we verdienen met beleggen. Helaas lukte dat in augustus niet. De waarde van onze aandelen daalde door de spanningen over een handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Onze obligaties werden wel meer waard. De lage rente heeft op die beleggingen namelijk een positief effect. Zij worden meer waard als de rente daalt. Helaas is dat positieve effect veel kleiner dan het negatieve effect van een lage rente op de verplichtingen. Conclusie: augustus was opnieuw een slechte maand voor onze financiële positie.

Meer informatie

Bekijk de dekkingsgraad in deze grafiek. De grafiek wordt elke maand bijgewerkt.