Nieuws

Misverstand. Overgang Excedent Pensioenregeling: alléén voor Sealed Air B.V.

Onlangs verzonden wij een e-mail over de overgang van de excedent pensioenregeling voor Sealed Air B.V. naar ABN AMRO Pensioen. De bedoeling van deze e-mail was niet alleen om medewerkers van Sealed Air B.V. daar nogmaals op te wijzen, maar ook om de medewerkers van Diversey te laten weten dat deze overdracht geen gevolgen heeft voor hun pensioenkapitaal.

Deze laatste boodschap is niet duidelijk genoeg overgekomen, getuige de vragen die zowel bij de HR-afdeling van Diversey zijn binnengekomen, als bij het pensioenbureau van het fonds. Daarvoor bieden wij onze excuses aan.

Om verdere misverstanden te voorkomen nogmaals: bent u in dienst bij Diversey? Dan heeft de overdracht van de pensioenkapitalen van de oud Sealed Air medewerkers geen gevolgen voor uw eigen pensioenkapitaal. Daar hoeft u zich dus geen zorgen over te maken.