Nieuws

Collectieve waardeoverdracht goedgekeurd door DNB

Medewerkers van Sealed Air BV bouwden u in de periode van 1 januari 2015 tot 1 september 2017 pensioen op in de Beleggingspensioenmodule (ook wel excedent regeling genoemd) bij Pensura. Deze onderneming heeft aan Pensura gevraagd om de opgebouwde pensioenkapitalen over te dragen aan ABN AMRO Pensioen. Dat heet een collectieve waardeoverdracht. Het bestuur van Pensura heeft besloten aan de overdracht mee te werken.

Goedkeuring De Nederlandse Bank

Inmiddels heeft ook De Nederlandsche Bank de waardeoverdracht van de pensioenkapitalen goedgekeurd. Dat betekent dat ons fonds nu daadwerkelijk deze pensioenkapitalen zal overdragen aan ABN AMRO Pensioen.

De overdracht van de pensioenen zal plaatsvinden tussen 27 juni en 18 juli 2018. Vanaf het moment van de overdracht hebben de betrokken (oud-)werknemers van Sealed Air BV geen pensioenkapitaal of andere pensioenaanspraken meer bij Pensura. De overdracht geldt alleen voor personen die bij Sealed Air BV werken of hebben gewerkt. Bent u of was u in dienst van een andere onderneming waarvoor Pensura de pensioenregeling uitvoert, dan geldt deze overdracht niet voor u.

Hebt u vragen?

U kunt ons bellen op 088 - 116 3010. Dat kan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Of u mailt naar pf-pensura@azl.eu. Wij helpen u graag.

Vanaf de datum van overdracht, kunnen de betreffende deelnemers met vragen en opmerkingen terecht bij ABN AMRO Pensioenen via service.pensioenen@nl.abnamro.com of telefonisch via 020 – 628 5131.